Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 2. september 2003 kl 17.15 Perspektiv: De som levde før oss

Våre forfedre vikingene

Vikinggården Avaldsnes. Leirskolebarn henter staur de skal bygge gjerder av (Foto: Karmøy kommune)
Vikinggården Avaldsnes. Leirskolebarn henter staur de skal bygge gjerder av (Foto: Karmøy kommune)
Mange myter er vevd rundt vikinger og vikingtid. De 250 årene fra rundt 800 til 1050 har fått en spesiell plass i norsk historie, blant annet fordi to viktige hendelser fant sted i dette tidsrommet: Kristendommen ble innført og Norge ble samlet til ett rike. I dette programmet skal vi blant annet til vikinggården Avaldsnes på Karmøy.

"Perspektiv" viser i dag utdrag fra tre tidligere sendte programmer, "Norges vugge stod i Rogaland", "Vikingfestivalen i York" og "Fortid i nåtid".

Vikingene gjord seg bemerket ute i Europa, så interessen for dem i utlandet er i dag stor. Overfallet på Lindisfarne kloster i 793 var starten på en rekke angrep som skapte bildet av vikingene som barbarer og sjørøvere. Men vikingene var mer enn det. De var bønder og fiskere, handelsmenn og håndverkere, oppdagere og sjøfolk.

Avaldsnes-prosjektet
I 1994 dro "vikinger" fra Avaldsnes på Karmøy til vikingfestivalen i York for å gjenoppta de eldgamle forbindelsene over havet, og for å lære hvordan engelskmennene formidlet sin vikinghistorie. Siden den tid er det bygget en rekonstruert vikinggård på Avaldsnes, og etter mønster fra York blir vikinggården brukt som historisk leirskole for barn. På den gamle kongsgården er man nå også i full gang med å bygge Nordvegen Historiesenter, et forsknings- og formidlingssenter som skal stå ferdig i 2005. I dette senteret skal også bronsealderen ha sin plass.

Leder for Avaldsnes-prosjektet, Marit Synnøve Vea, forteller i nye opptak om vikingtid og bronsealder, spesielt med utgangspunkt i Karmøy.

Egenprodusert arkivprogram fra Faktaavdelingen
Programansvarlig Asbjørn Taraldsen
Prosjektleder Sissel Helle Birkelund
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83