Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 søndag 25. januar 2004 kl 21.20 Dok1: Jakten på den siste torsk

Jakten på den siste torsk

Blir torsken noe vi snart bare får se i akvarier? (Foto: Angel Production)
Blir torsken noe vi snart bare får se i akvarier? (Foto: Angel Production)
Torsken er eksistensgrunnlag for Nord-Atlanterens kystkultur. Men nå er vi i gang med å tømme havet for torsk, en fiskeart som i alle tider har vært Atlanterhavets viktigste. En dansk dokumentar stiller spørsmålet om den tradisjonelle fisker snart ender på museum. Og om torsken bare blir å finne i akvarier og oppdrettsanlegg.

Torsken er utsatt for ekstrem rovdrift, noe den har vært i mange år. Lenge har mer tradisjonelle fiskemetoder måttet vike i konkurransen med de store industri-trålerne. Kampen for å overleve gjelder tusenvis av fiskere og en fiskeart som har eksistert i millioner av år.

Blant de medvirkende i programmet er Mariann Fischer Boel (Danmarks næringsmiddelminister), Linda Anett Hansen og Kjell Ø. Midling (forskere ved Fiskerforskning i Tromsø), Øyvind Jørgensen (leder for Troms Marin Yngel), Arne Kolbeinshavn (leder i Lofilab AS på Leknes), Steinar Friis (fiskeskipper i Lofoten), Geir-Olaf Sørensen (leder i Norges Kystfiskarlag), Franz Fischler (fiskerikommissær, EU), Petter Meier (forhandlingsleder i Fiskeridepartementet) og Kurt Poulsen (leder for Skagen Fiskeriforening).

Færøyene i tet
Færøyingene var de første som helt klart så den farlige utviklingen innen fiskeriene i Nord-Atlanteren, en utvikling som truet med å årelate hele øysamfunnet.

For noen år siden innførte derfor færøyingene et system som gir alle lik rett til fisken. Fiskerne får tildelt fiskerettigheter i forhold til fartøyenes fangstkapasitet. Jo større og mer effektiv båt, dess færre fiskedager.

Samtidig innførte færøyingene fredede områder for torsken. Det ga torsken mulighet for å vokse og yngle i ro, og i dag er den færøyske torskebestanden den i verden som klarer seg best.

Innkjøpt dansk program
Original tittel: Cod Ahoy!
Regi: Dan Säll
Produksjon: Angel Production sammen med Video Respecto og TV2/DANMARK
Kontaktperson i programinnkjøp: Gunilla Gaarder, tlf. 23 04 93 64
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57