Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 lørdag 12. juni 2004 kl 20.10 Profil: James Joyce og Ulysses

Fortellingen om et litterært mesterverk

Den irske forfatteren James Joyce (Foto: J.W. Cappelens Forlag A.S)
Den irske forfatteren James Joyce (Foto: J.W. Cappelens Forlag A.S)
"Ulysses" er forfatteren James Joyces' hovedverk i det 20. århundre. Romanen kom ut i Paris i 1922, og var lenge forbudt både i Storbritannia og USA. I dokumentaren følger vi både forfatterens arbeid og problemene med å få gitt ut boka på grunn av beskyldningene om pornografi og blasfemi. Selv i dag, over 80 år etter utgivelsen, blir "Ulysses" ansett for å være kontroversiell.

Dokumentaren forteller en eksentrisk, rørende og heroisk historie, med bidrag fra kjente forfattere, forskere, Joyce-eksperter og slektninger. Vi får være med på fødselen av denne klassiske kjemperomanen, og modningsprosessen som foregikk gjennom det 20. århundret. Programmet viser også glimt fra James Joyces' eget liv, den innflytelsen hans livslange partner Nora hadde på ham, og kampen han førte for å skrive det litterære storverket "Ulysses".

"Ulysses"
Den irske forfatteren James Joyce (1882-1941) dyrket diktekunsten som en religion, og gikk aldri på akkord med sin inspirasjon for å være anstendig eller lett forståelig. "Ulysses" er et av de mest banebrytende og interessante verkene i moderne litteratur. Den følger Stephen Dedalus og noen andre borgere av Dublin i deres mest intime tanker og handlinger fra time til time i løpet av 16. juni 1904. Et veldig oppbud av artistiske virkemidler er tatt i bruk for å tvinge inn i romanen en totalvisjon av tilværelsen: I lag på lag under den realistiske Dublin-skildringen ligger temaer fra historie, myte og litterær tradisjon, gjenspeilet med størst rikdom og fylde i den snuskete, patetiske og heroiske hovedpersonen Leopold Bloom.

Ofte gjengis en av personenes tilfeldige tankestrøm (stream of consciousness) uten kommentarer, i det berømmelige sluttkapitlet også uten skilletegn. "Ulysses" ble oversatt til norsk i 1993.

Irsk produksjon
Regi Ian Graham
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83