Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 fredag 9. april 2004 kl 11.00 Pasjonsgudstjeneste i Oslo Domkirke

Lidelseshistorien

Oslo Domkor dirigert av domkantor Terje Kvam (Foto: Morten Krogvold)
Oslo Domkor dirigert av domkantor Terje Kvam (Foto: Morten Krogvold)
Ingen stearinlys er tent på alteret, ingen instrumenter høres i kirken på langfredag, dagen som symboliserer at Jesus ble korsfestet og lagt i graven. "Det hellige kors" er tema for kapellan Elisabeth Thorsens preken. Gudstjenesten inneholder også en liten begivenhet.

Trond Kverno har skrevet en helt ny liturgisk pasjon bygget på lidelseshistorien i Markusevangeliet. Det er første gang det er skrevet en liturgisk pasjon på norsk, for kor og solister, og denne får sin uroppføring i den direktesendte gudstjenesten.

Pasjonen fremføres av Oslo Domkor dirigert av domkantor Terje Kvam.

Trond Kverno er en av de betydeligste komponister av liturgisk musikk i Norge. Han har komponert en rekke salmestekster i Den norske salmeboka, og han har laget melodien på "Kyrie" og "Agnus Dei" som brukes av de fleste kirker over hele landet hver eneste søndag.

Om påskegudstjenestene
NRK har i år valgt Oslo Domkirke som sin ’påskekirke’, og hele fire av menighetens gudstjenester blir overført i løpet av høytiden. Det skjer palmesøndag, langfredag, påskenatt og 1. påskedag.

Hver enkelt gudstjeneste er dramaturgisk bygget opp for å gi oss en helhetlig opplevelse av innholdet i påskeevangeliet knyttet til de forskjellige dagene i påskeuken.

Om opptakene
Det er et stort løft for NRK å rigge til tv-opptak i en så stor kirke som Oslo Domkirke. Dette ble prioritert i år fordi det er siste påske med Gunnar Stålsett som biskop i Oslo. Dessuten er det meget gode musikalske ressurser i Domkirken med blant andre Oslo Domkor.

Egenprodusert gudstjeneste
Prosjektleder: Marion Klaseie, tlf. 23 04 26 33 / 916 65 820
Pressekontakt Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53 / 907 75 758


LENKER
  • Hjemmeside