Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 20. desember 2004 kl 19.30 Der himmelen blir lyset

Nupen maler veggen

Kunstneren Kjell Nupen fikk i oppdrag å utsmykke Søm kirke i Kristiansand. (Foto: Geir Ingar Egeland, NRK)
Kunstneren Kjell Nupen fikk i oppdrag å utsmykke Søm kirke i Kristiansand. (Foto: Geir Ingar Egeland, NRK)
Søndag 28. november ble Søm kirke i Kristiansand vigslet. Nærmere 1000 mennesker kunne beundre det nye bygget, og spesielt kunstneren Kjell Nupens monumentale altertavle. Et fjernsynsteam fulgte Nupen gjennom hele prosessen.

Kristiansandskunstneren Kjell Nupen fikk oppdraget med å stå for utsmykningen av den nye kirken. Ved siden av å lage altertavlen skulle han stå for døpefont og krusifiks, samt utendørs utsmykning. Grunnstenen ble nedlagt 1. januar 2000, og selve byggingen startet våren 2003. Nupen var med i hele prosessen.

Det mest slående med det nye kirkebygget er det enorme glassmaleriet, som måler hele 84 kvadratmeter. Den begynner som en altertavle, strekker seg oppover veggen og bortover taket og ender ved den andre veggen. Glasset deler nærmest hele kirkerommet i to. Dette er det største glassmaleriet som er laget i Norge på flere tiår.

Nupens ambisjon var å lage en altertavle som begynte i mørket og som ble gradvis lysere etter hvert som den strakte seg oppover. Det var et stort prosjekt for kunstneren:

– Jeg gikk til arbeidet med ærbødighet. Ta vare på og beskytt det hellige rom dere har fått å forvalte. Vi trenger det, sa Nupen ved vigslingen av bygget.

I dette programmet ser vi hvordan kunstneren tilnærmet seg den ærefulle oppgaven.


Produsert av NRK Kultur (2004)
Prosjektleder: Jo Raknes
Pressekontakt: Håkon M. Sverdrup, tlf 23 04 98 41/92 01 55 79,