Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 26. januar kl 20.15 Norske naturperler

En kystperle med unik fauna


Ikke bare har Helgelandskysten tusenvis av øyer, holmer og karakteristiske fjell; her finnes et rikt og spennende dyreliv også.

Arne Nævra og Torgeir Beck Lande vil denne gangen spesielt være på jakt etter vår største ugle og vår største ørn. For her er trolig Europas tetteste bestand av hubro og havørn. Vil vi kunne møte dem på hekkeplass? Spesielt havørna er sky og følsom ved reiret, og fotografene må gå forsiktig til verks og bruke all sin kløkt og moderne teknikk for å få et innsyn i ørnas familieliv.

Nordlands "ville husdyr", ærfuglen, blir fulgt tett i en varm historie fra ett av de siste dunværene som holdes i hevd. Det er et strev for disse fuglene å etablere seg om våren, legge egg og få ungene på sjøen – alltid under oppsikt av stormåker og skarpe ørneøyne.

Om serien:
Den hittil største satsingen på en norsk naturserie for TV er nå i mål. I tre intense år har de kjente naturfilmskaperne Arne Nævra og Torgeir Beck Lande vært høyt og lavt i Norge for å gjøre opptak av de mest slående naturkulissene og de beste dyrehistoriene. Resultatet får vi se i åtte programmer på nyåret.

Store ressurser har blitt brukt på å vise norsk natur på en måte som du aldri har sett den før, og mange av opptaksteknikkene har vært de samme som BBC bruker på sine store serier. Nævra og Beck Lande har selv vært hovedfotografer, men ekstra spesialkompetanse har vært leid inn.

De fleste norske naturtyper vil være representert – fra Hvaler i sør til Svalbard i nord.

- Vi har ikke hatt som mål å gi et fullstendig bilde av norsk natur, sier de to erfarne produsentene, - men vi har på helt subjektivt grunnlag plukket ut steder som har spesiell natur, spesielle naturfenomener og et spennende dyreliv å vise. Kanskje var det en hemmelig dal som skjulte et ukjent fenomen, kanskje var det et rykte om et dyr her som skulle bekreftes eller avkreftes.

På spørsmål om hva de to filmskaperne er mest stolte over – etter tre år i felt, svarer de: - Først og fremst at vi har holdt oss for gode til å bruke dyr i innhegninger – eller filme på hotspoter i utlandet. Vi har holdt oss til planen og bare gjort opptak av ville dyr i norsk natur, og vi har etter beste evne forsøkt å finne gode historier å fortelle.

Historiene er knagget til følgende steder og i denne rekkefølgen: 1. Øvre Pasvik (urskog, naturskog), 2. Gjesværstappan (fuglefjell), 3. Børgefjell (høyfjell), 4. Kvennadalen (Hardangervidda), 5. Helgelandskysten, 6. Grytdalen (urskog, naturskog, fjell), 7. Hvaler (kyst, sjø, skog), 8. Svalbard.

Foruten NRK, har også Norsk Filminstitutt hatt stor tro på prosjektet og støttet serien økonomisk. Miljøverndepartementet og Miljødirektoratet er også med på laget. Serien produseres av NaturBilder AS.

Produsert av NaturBilder AS
For ytterligere opplysninger kontakt ansvarlig produsent: Arne Nævra, arne@naturbilder.no, tlf. 99253738
Presseansvarlig: Jade Josefine Nordahl, 924 03 873
TV-seere bes kontakte: Publikumsservice, 23 04 70 00