Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK3 søndag 10. august 2008 kl 19.00 Kos og kaos

Hvem skal oppdra barna våre?

Carl I Hagen valgte å sende sine barn til en Steinerskole. Her sammen med programleder Klaus Sonstad (Foto: Rubicon)
Carl I Hagen valgte å sende sine barn til en Steinerskole. Her sammen med programleder Klaus Sonstad (Foto: Rubicon)
Skal foreldre eller skolen oppdra ungene?
Hvem er det egentlig som oppdrar barna våre? Er det foreldrene eller skolen? spør Klaus Sonstad i kveldens "Kos og kaos".


De fleste barn tilbringer mer tid utenfor enn innenfor hjemmet. I programmet ser vi på hvordan barn har det i barnehagen, på skolen og SFO. Carl I. Hagen sendte barna sine på Steiner-skolen. Hvorfor gjorde han det?

Lærerne på en liten skole på Jæren gir barna masse omsorg, og mener de får flinkere elever av det. Vi møter en gjeng unge gutter som absolutt ikke har fått omsorg på skolen. Skoleforsker Thomas Nordahl gir råd om hvordan foreldre kan komme seg inn i klasserommet.

Om serien
"Kos og kaos" er en serie i åtte deler for voksne - om barn. Temaer som blir tatt opp, er oppdragelse, barn i konsumsamfunnet, vennskap, seksualitet, barnehage og skole, forventninger fra foreldre, omsorgssvikt og de nye familiekonstellasjonene.

Programleder er Klaus Sonstad, og han inviterer gjester som snakker om ulike sider av foreldrerollen.

Sonstad er kjent som Odin i "Are og Odin" på P3. I tillegg til sin radiokarriere har han bakgrunn som avisjournalist, og han har de siste årene hatt en spalte i Adresseavisen hvor han har skrevet om foreldre og barn.

Serien er sendt tidligere.

Produsert av Rubicon Film
Produsent: Lasse Greve Alsos
Programleder: Klaus Sonstad
Presse: telefon: Hans T. Wiig, 23 04 96 23/930 96 112
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900 info@nrk.no