Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 26. juli 2004 kl 22.00 Dok1: Det multinasjonale selskap

Storkonsernet som samfunnsfiende

Jusprofessor Joel Bakan (i midten) som skrev boka The Corporation, sammen med filmskaperne Mark Achbar og Jeniffer Abbott. (Foto: Big Picture Media Corp.)
Jusprofessor Joel Bakan (i midten) som skrev boka The Corporation, sammen med filmskaperne Mark Achbar og Jeniffer Abbott. (Foto: Big Picture Media Corp.)
De store, multinasjonale selskapenes samfunnsmessige uansvarlighet settes under lupen i den kanadiske dokumentarfilmen The Corporation. Få av disse konsernene er uten svin på skogen – Enron, Statoil m.fl. – men hvordan ønsker vi at næringslivets rolle i samfunnet og verdensøkonomien skal være?

Er vår tids store konserner involvert i en farlig jakt på makt og profitt?

Dette er spørsmålet professor Joel Bakan stiller i første del av dokumentaren. Temaets relevans illustreres ved de høyt profilerte korrupsjonssakene i Enron, med bruken av det syntetiske veksthormonet RBGH på dyr og med den foruroligende forurensningen av biosfæren som en rekke konserner bidrar til.

I amerikansk forretningsjus teller et korporativt selskap som "en person". Dokumentaren påpeker at "la-det-skure-økonomien" mange konserner gjør seg til eksponent for, i forbløffende grad minner om en psykopats oppførsel:

Å aldri komme med innrømmelser, å alltid sikre verdiskapning på tvers av risiko og skade for andre, å alltid opptre med et ufeilbarlig selvbilde og å aldri opptre empatisk eller vise evne til anger.

Mer om serien
I vår tid er storkonsernene blitt til institusjoner med en like dominerende plass i samfunnet som kirken, monarkiet eller kommunistpartiet hadde i andre tider – de gjennomsyrer alle deler og lag av samfunnslivet. Mange av selskapene det snakkes om i dokumentaren har vært involvert i å kaste demokratier over bord hvis det har øket mulighetene for større profitt.

Konserner eier hele byer, de har patent på planter, på dyr, på DNA – ja, til og med på sangen "Happy Birthday To You"!
Men om storkonsernene skulle komme til å eie alt, hvem skal da forsvare et offentlig gode?

I tre sendinger i Dok1 kommende mandager blir storkonsernene gått nærmere i sømmene.
Bak dokumentaren står den kanadiske jusprofessoren Joel Bakan. Sammen sammen med de kanadiske filmskaperne Mark Achbar og Jennifer Abbott hadde han suksess med boka The Corporation. Med seg i filmen har de folk som Michael Moore (Farenheit 9/11), Naomi Klein (No Logo), lingvist-aktivisten Noam Chomsky og Milton Friedman, amerikansk nobelprisvinner i økonomi.

The Corporation går nå på kinoer i USA og Kanada og ble belønnet med publikumsprisen for dokumentarfilm på Sundance Film Festival.Innkjøpt kanadisk dokumentarfilm i tre deler (2003)
Originaltittel: The Corporation
Produksjon: Big Picture Media Corp.
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57