Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 lørdag 16. desember 2000 kl 22.35 Fakta på lørdag: Fortellinger om ulv

Fakta på lørdag: Fortellinger om ulv (t)


NRK1 lørdag 16. desember kl 22.35
Fakta på lørdag: Fortellinger om Ulv

Myter og sannhet om ulven

Ulven har fascinert menneskene helt fra gammelt av. Den framstår både som fruktbarhetssymbol, stamfar, som krigersymbol og ødelegger. For mange er ulven djevelens hund. Den er satt ut i norsk natur og er livsfarlig for mennesker. For andre er ulven selve symbolet på det uberørte. Ulven er den ville og vakre naturen. Hva er myte, hva er sant når vi mennesker snakker om ulv?

Kveldens \"Fakta på lørdag\" ser nærmere på noen av historiene om ulven, med et tidsaspekt som spenner fra antikken og fram til våre dager.

Ulven er tilbake i norsk natur. Og i ulvens spor følger alle fortellingene - som at den ikke har kommet hit til landet på naturlig vis, at det ikke er ekte ulv som påtreffes her til lands, at den er livsfarlig for mennesker, at den tømmer skogene for alt vilt og så videre. Andre fortellinger handler om ulven som symbolet på det opprinnelige - et edelt og opphøyet vesen som representerer den rene og sanne naturen.

Ulv som er satt ut i naturen
Det er særlig én fortelling som preger den moderne ulvedebatten i Norge i dag. Den handler om ulv som er blitt satt ut i naturen. Denne fortellingen verserer i ulike fora, deriblant i Stortingssalen, hvor sannhetsvitner har nådd fram med sitt budskap. Stortingsrepresentant Steinar Bastesen har da også pekt ut hvem som står bak denne formen for alvorlig miljøkriminalitet. Om Bastesen har kommet noen vei med denne saken vil vise seg i kveldens \"Fakta på lørdag\".

Et navn som gjerne knyttes til fortellinger om utsetting av ulv, er Hans Ellegren, professor i genetikk ved Universitetet i Uppsala. De genetiske undersøkelsene han har foretatt over skandinavisk, ulv blir brukt av begge parter i ulvedebatten. Motstanderne mener blant annet at Ellegren konkluderer med at den skandinaviske ulven kommer fra Estland - ergo er det snakk om ulv som er satt ut. Hva mener så professor Ellegren selv?

Farlig ulv?
En sentral fortelling om ulven handler om hvor farlig den er. Ulven skal ha drept tre mennesker i Norge. Programmet ser nøyere på en av disse historiene. Foreningen Kvinner for felling av ulv, med base i Østfold, har klare meninger om ulvens farlighet. Den russiske ulven er den farligste, mener de. Dersom russisk ulv kommer til Norge på den ene eller andre måten, vil det bli uholdbare tilstander på bygda. Er russisk ulv spesielt farlig? Hva mener russiske ulveforskere om dette? Det som faktisk er helt sikkert, er at ulv kan drepe mennesker. Det skjedde i India, på 90-tallet. Hva var årsaken til at ulven ble farlig for mennesker nettopp i India?

Toleransen for ulven har variert i forhold til livsgrunnlaget for menneskene. I Norge er det blitt skutt omlag 1000 ulv det siste hundre året, fra 1900 til 2000. Det er først og fremst samene i Skandinavia som har hatt befatning med ulv i nyere tid. Hvilke erfaringer har de eldre samene med ulv?

NRK1 lørdag kl 22.26

Norsk dokumentar ved Media Generator as
Ved: Karin Westrheim
Pressekontakter: Gunilla Gaarder, tlf. 23049364, gunilla.gaarder@nrk.no og
Siri G. Meyer, tlf. 23048123, siri.gronning.meyer@nrk.no

Bilder
1. Eva og slangen - Eva og ulven. Det ligger mange fortellinger i dette bildet. En av dem er at kristendommen har utspring i en kultur hvor sauehold stod sentralt. Derfor ble ulven symbol på det onde. Foto NRK.

2. I kveldens Fakta på lørdag kommer den opprinnelige fortellingen om Rødhette og ulven - usensurert! Foto NRK.