Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 16. mai 2004 kl 20.35 I gamle spor: Etter Gjest Baardsen

I Gjest Baardsens fotspor

Gjest Baardsen (Dee Cunningham) møtte mange farer på sin ferd over fjellet. (Foto: NRK)
Gjest Baardsen (Dee Cunningham) møtte mange farer på sin ferd over fjellet. (Foto: NRK)
Denne gangen har programleder Dag Lindebjerg tatt med seg Erling Gjelsvik på fjelltur. I sitt arbeid med biografien om Gjest Baardsen har forfatteren gått gjennom alt som finnes av offentlige dokumenter: Anmeldelser, vitneutsagn og rettsreferater er saumfart. Det har gitt ham et svært detaljert bilde av mestertyven selv og de stedene han besøkte.

Turen starter i Fresvik, og følelsen av at Gjest også drar over fjellet sammen med dem er til stede. I programmet er det Dee Cunningham som gestalter Gjest Baardsen. Det er en mektig tur opp Tundalen mot Fresvikbreen, og det er lett å forstå at Gjest var en fjellvant kriminell. At han nesten satte livet til på denne turen er også lett å forstå, når de bratte breskråningene ned mot vannene passeres.

Etter turen over breen kom Gjest til hektene igjen på stølen i Øvstedalen før han banket på døren på Nosi. Her på gården går det mange historier om den gang Gjest var på besøk. Det var ikke mindre dramatisk å ta seg ut skaret i Jordalen før han kom ned til Sivle. Derfra forsvant Gjest ut i verden, mens vi sitter igjen ikke så lite imponert av fjellmannen Gjest Baardsen.

Veivisere
Erling Gjelsvik er en av Bergens mest markante og profilerte forfattere. Hans kunnskap om Bergens og Vestlandets historie er unik. Gjelsviks bok om Gjest Baardsen blir av mange sett på som den virkelige historien om denne mestertyven, i motsetning til Gjests egen bok, som nok tegner et altfor edelt og prektig bilde.

I tillegg er Jardar Bøthun fra Fresvik med over fjellet og fram til stølen sin i Øvstedalen, mens lokalhistorikeren Gudmund Furu blir med fra Øvstedalen til Sivle.

Om serien
Dag Lindebjerg er programleder for "I gamle spor", en serie som tar seerne med på vandring langs de gamle ferdselsveiene i fjellet – stier og veier som i dag kan være glemt. Men disse ferdaveiene gjemmer ofte på fascinerende historier, for dette var veiene alle måtte bruke: konger, handelsfolk, tyver og kjeltringer.

Hvert program tar utgangspunkt i spesielle hendelser eller spesiell trafikk. Hvis vi ser på disse ferdaveiene med "kulturhistoriske briller", så finnes spor etter det meste. Det skyldes først og fremst at programlederens turfølge vet hvor man skal lete.

Egenprodusert dokumentar fra Program riks, Bergen
Programleder: Dag Lindebjerg, tlf: 95 15 22 78
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83