Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 17. september 2006 kl 17.00 Åpen himmel: Nordisk gudstjeneste i Høvik kirke

Åpen himmel

Høvik kirke (foto: NRK / Marion Klaseie).
Høvik kirke (foto: NRK / Marion Klaseie).
Nordisk gudstjeneste i Høvik kirke
Sogneprest Agnar Holme har vært prest i denne kirken i snart 20 år. I årets nordiske gudstjeneste er han både liturg og predikant. Hans tema er at man kan ha én sang i hjertet, selv om man samtidig må ha to motstridende tanker i hodet.

Hans tale er en håpsfortelling for mennesker som lever i en ubarmhjertig verden. Er det mulig å se virkeligheten i øynene og samtidig tro på en god og allmektig Gud? Ja, sier Agnar Holme, verdens lover deler oss i tapere og vinnere, men verdens lover er ikke Guds lover. I Guds nærvær kan det bli én sang i hjertet. Han gir meg mot til å leve og grunn til å tro.

Medvirkende er den syngende danske familien Arendt med Betty, Peter og deres to barn Freja og Skjold. De lar oss få delta i sanger fra den tredje verden, som bl. a. Kyrie fra Brasil, Gloria fra Equador og Håpstango fra Uruguay.

Familien Arendt bor i Danmark og bidrar der med inspirasjon og læring når det dreier seg om å hente inn ny åndelig inspirasjon og spiritualitet fra den verdensvide kirke.
Musikalsk ansvarlig i denne gudstjenesten er kantor i Høvik menighet, Thröstur Eiriksson.

Om kirken
Høvik kirke er kirken ved allfarvei der den ligger godt synlig ved en av Norges aller mest trafikkerte veier. Den ligger der som et symbol på det kirken er til daglig for de fleste. Man vet hvor den er og hvordan man kommer dit om man skulle få behov for det, men i det daglige suser man rett forbi til andre gjøremål.

Høvik kirke ble bygd i 1898. Den går under betegnelsen "kirken ved allfarvei", men var ikke det da kirken var ny. Den lå langt ute på landet, oppe på en høyde, omgitt av vakre graner.

I dag er den godt synlig for alle som kjøre bil inn til Oslo på Europavei nr. 18 fra sørvest, omgitt av tett bebyggelse og sterk trafikk. Kirken ble særlig kjent og var ofte omtalt i media på begynnelsen av 80-tallet da den omstridte teologen Helge Hognestad var prest i menigheten.

Utdrag fra Agnar Holmes preken:
Verden dyrker vinnere
For hver vinner, for hver suksesshistorie finnes det historier om de som tapte, som ikke nådde opp, som livet for ille med. Selvforskyldt eller uforskyldt. Og så det talløse skaren av ofre. Ofre for uforstand og vrangvilje, maktmisbruk og utnyttelse, forfølgelse, hunger, krig, nød, lidelse.

Virkeligheten gjør tanken på at hans kjærlighet skulle være mektig og virksom blant oss, fullstendig absurd. Skal vi så absolutt bevare den og tro på den, får vi lukke øynene for virkeligheten eller skape oss vårt eget lille atskilte søndagsunivers. Verden har ikke rom for begge.

Jeg tenker på alle de som lå igjen, som ikke ble reddet. Var ikke Gud med dem? Da trenger jeg en annen historie om Gud: At han er med alle, ikke bare de heldige som slipper unna.

Verdens lover er ikke Guds lover. Verdens lover deler oss i tapere og vinnere.

Ved Betesda dam snur Jesus det på hodet og sier: Nå er jeg hos han som aldri kom først og har ligget her i 38 år så dere skal forstå når jeg sier: De første skal bli de siste og de siste de første, men Gud er hos dem alle! Og da ser jeg for meg bildet av forvridde ruiner, redselens hus der soldater, hjelpemannskaper, en mor og en far går og velter på forvridde og forkullede rester av takbjelker og inventar for å lete etter sine. Før dem var Gud der. Da og hele tiden.

NRK1 søndag 17. sept. 2006 kl. 17.00, og mandag 18. sept. 2006 kl. 14.05.