Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 11. mars 2004 kl 20.00 Schrödingers katt

Er telepati mulig?

Njord Røv i Schrödingers katt tester sine telepatiske evner i kveldens sending. (foto:Erik Bull,NRK)
Njord Røv i Schrödingers katt tester sine telepatiske evner i kveldens sending. (foto:Erik Bull,NRK)
Er det virkelig mulig å overføre tanker fra en person til en annen? Ved universitetet i Edinburgh tester man dette vitenskapelig, og i kveldens "Katta" er reporter Njord Røv en av forsøkspersonene.

Ganzfeld-metoden går ut på at én person er avsender og én person er mottaker. Avsenderen får se på en videosnutt som en datamaskin velger ut helt tilfeldig fra en stor database. Denne personen skal så forsøke å formidle innholdet via telepati til en mottaker som sitter i et annet rom et lite stykke unna. Når forsøket er over, får mottakeren presentert fire videosnutter og skal velge hvilken av dem avsenderen har sett. Sjansen for å gjette riktig er nøyaktig 25 prosent.

Overbevisende
For ti år siden publiserte psykologene Daryl Bem og Charles Honorton en artikkel i tidsskriftet Psychological Bulletin hvor de slo fast at resultatene fra Ganzfeld-forsøkene nå var så overbevisende at de måtte bringes ut til debatt blant psykologer og andre verden rundt.

Statistisk skulle det, etter hundrevis av forsøk, være 25 prosent sjanse for at man gjettet på riktig videosnutt. Men etter 11 studier var det over 30% prosent som hadde gjettet riktig. Dette kunne ikke være tilfeldigheter – men var det da telepati?

Margarinfabrikant
Den danske margarinfabrikanten Pål Thorsen testamenterte 800.000 danske kroner til vitenskapelige undersøkelser av paranormale fenomener for over 40 år siden. Beløpet har vokst til 30 millioner kroner, og til høsten skal universitetet i Lund i gang med lignende studier som universitetet i Edinburgh holder på med. Og det er margarinpengene til Thorsen som skal brukes til å finne ut om tankeoverføring er mulig.

I Schrödingers katt i kveld får vi se hvordan det går når reporter Njord Røv og fotograf Per Ivar Rognes prøver å oppnå telepatisk kontakt med hverandre.

Om Schrödingers katt
Det populærvitenskapelige programmet samler over 600 000 seere hver torsdag. Programleder Gry Molvær og redaksjonen har vunnet flere priser for sin formidling av nyheter fra forskning og vitenskap.

Programleder: Gry Molvær
Prosjektleder: Sigrid Gjellan
Presse: Erik Bull , tlf 73881661 mob. 99599760