Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 lørdag 23. juni 2007 kl 07.40 Det skjedde i de dager

Ber for humanetiker

Levi Fragell (foto: NTB).
Levi Fragell (foto: NTB).
"Jeg får stadig brev fra kristne som forteller at de ber for meg. Det tar jeg som et uttrykk for omsorg," sier humanetikeren Levi Fragell (68). Han sluttet som predikant i pinsebevegelsen og tok et oppgjør med kristendommen.

Hør Levi Fragell 23. juni 2007.

"Jeg sluttet som predikant fordi jeg ikke lenger ville være med i en bevegelse som bad barn fram til frelse og som forkynte helbredelse og mirakler. De neste årene lette jeg etter et nytt kristent miljø som jeg kunne finne meg til rette i. Men jeg fant ikke noe sted der jeg kunne høre til," forteller Levi Fragell.

Fragell sluttet som pinsepredikant 22 år gammel. Først i slutten av 20-årene fant han ut at han ikke lenger kunne kalle seg kristen, forteller han. Men han savner omsorgen og omtanken som kristne mennesker har for hverandre.

NRK P1 lørdag 23. juni kl. 07:40.

***************************************************************

Levi Fragell var president i Det humanistiske verdensforbund (IHEU) i perioden 1998 - 2003. Da bad han selv om å få gå av et år før perioden var over av private grunner.

Fragell har sittet i det internasjonale humaniststyret i 15 år, og vil fortsette som leder for IHEUs Komite for vekst of utvikling.

I sin tid som internasjonal humanist-leder har Fragell knyttet nye land til sin organisasjon, særlig i Asia og Afrika. Antallet tilknyttede medlemsorganisasjoner er mer enn fordoblet den siste 10 års-periode. De siste par år har Fragell særlig arbeidet for å styrke humanist-bevegelsens representasjon i FN-systemet, hvor IHEU har akkrediterte delegasjoner i New York, Geneve og Paris.

Fragell har vært en sentral person i Human-Etisk Forbund (HEF) i Norge og en markert og kontroversiell samfunnsdebattant i flere tiår. Han var en nær medarbeider av HEF-stifteren Kristian Horn som ble markert i humanistkretser idag (12 mai) - på hundreårsdagen siden han ble født.

Fragell har tidligere hatt stillingen som generalsekretær (1982 - 1991) i Human-Etisk Forbund, hvor han også tok over som styreleder (1976 - 1981) etter Kristian Horn. Fragell var en viktig person i forbundet på 70- og 80-tallet da medlemstilstrømningen til forbundet var formidabel - også sammenliknet med humanistorganisasjoner i andre land.

Fragell vil nå i tillegg til sitt internasjonale engasjement, i større grad stille seg til rådighet som rådgiver i HEF, direkte underlagt forbundets sentralstyre.

Den nyvalgte presidenten i IHEU (International Humanist and Ethical Union), heter Roy Brown (65), er brite og bosatt i Sveits. I 1987 grunnla han World Population Foundation. Han er en halvveis pensjonert forretningsmann.

IHEU vil i nær framtid lansere en internasjonal kampanje mot de muslimske Sharia-lovene foruten kampanjer for et skille mellom religion og stat og mot blasfemilover .

Levi Fragell er gjest i Det skjedde i de dager. Møt ham i samtale med Kjetil Lillesæter.

NRK P1 lø. 23. juni kl. 07.40.

Opplysningene overfor er hentet fra HEF's hjemmesider.


LENKER
  • Hør Levi Fragell 23. juni 2007.