Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 22. februar 2005 kl 20.25 Brennpunkt: Bevisets stilling

Er politiet ufeilbarlig?

4. juledag i 1991 ble 94 år gamle Laura Birkeland fra Molde funnet bakbundet og kvalt i sin egen seng. Politiet pekte ut grandnevøen Kjetil Birkeland (39) som drapsmannen, men fant aldri noe bevis for at grandnevøen var skyldig.

Etter fire måneder i varetekt ble Kjetil Birkeland løslatt. Riksadvokaten henla senere saken etter bevisets stilling. Birkeland har senere forsøkt å få drapssaken gjenopptatt fordi han håpet at ny etterforskning kunne renvaske ham.

Privatetterforsker
Vinteren 1999, drøyt sju år etter at Laura Birkeland ble funnet drept, ble privatetterforsker Tore Sandberg koblet inn i saken. Han fant flere graverende forhold da han gransket Molde-politiets håndtering av Laura-saken. Til tross for at Sandberg la fram nytt materiale og nye spor, ville verken politiet eller domstolen se nærmere på saken. Først da Statsadvokaten påla politiet å foreta ny etterforskning, startet Molde-politiet nye undersøkelser.

Dokumentaren "Bevisets stilling" retter søkelys på hva som skjer når drapsalarmen går, og store politistyrker rykker ut. Programmet tar ikke stilling til skyld eller uskyld i drapssaken.

Egenprodusert dokumentar fra Program Oslo, Faktaavdelingen
Programansvarlig: Kåre Hunstad jr., tlf: 91 31 34 00
Redaktør: Morten Møller Warmedal, tlf: 90 16 46 42
brennpunkt@nrk.no
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78
Vises også i Nett-TV.

LENKER
  • Hjemmeside