Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 søndag 19. desember 1999 kl 22.10 Musikkboksen: Norsk Jazz - fra Bristol til Blå

Musikkboksen: Norsk Jazz - fra Bristol t


NRK2 søndag 19. desember kl 22.10
Musikkboksen: Norsk jazz fra Bristol til Blå (5:5)

Nye trender på 90-tallet

De siste årene har vært gode år for jazzen i Norge. Publikumsinteressen har vært klart økende, og tilbudet har vært godt innen alle stilarter.
Noe av det mest gledelige er tilveksten av unge musikere som med iver og energi er med på å føre norsk jazz videre. Mange av dem er utdannet ved jazzlinja på Musikkonservatoriet i Trondheim.
Spennende musikalske uttrykk
Det er dannet en rekke spennende grupper med vidt forskjellig musikalske uttrykk. Vi finner ofte elementer av samtidig rock og pop i musikken deres, og flere eksperimenterer selvsagt med ny teknologi.
I programmet møter vi Petter Wettre Quartet, Christian Wallumrød Trio, The Quintet, sanggruppa Kvitretten, Jaga Jazzist, Håkon Kornstad Trio og Bugge Wesseltoft. Vi besøker blant annet jazzklubben \"Blå\" i Oslo som er blitt et senter for den nye jazzgenerasjonen, hvor vi også møter daglig leder for \"Blå\", Martin Revheim.

NRK2 søndag kl 22.10

Bilde (via Scanpix/Internett)
Bugge Wesseltoft

Egenprodusert musikkprogram
Ved Christine Naiterraiss og Dag Åkeson Moe


Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83