Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 11. juni 2001 kl 22.00 Dok22: Spionspillet: Dekkoperasjoner

Seieren over Sovjet-kommunismen

Kommunismens fall i Polen. (Foto: BBC)
Kommunismens fall i Polen. (Foto: BBC)
Sovjetunionens sammenbrudd på begynnelsen av 1990-tallet var ikke bare et resultat av indre spenninger. Også vestlig etterretnings inngripen i kampen mot den sovjetiske kommunismen veide tungt. Polen og Afghanistan var to land som fikk hjelp av Vesten i opprøret mot Sovjet. Metodene var forskjellige, men målet var det samme.

I løpet av 1980-årene intensiverte Vesten sitt etterretningsarbeid, hvor målet i første omgang var å destabilisere og deretter å bryte ned den sovjetiske varianten av kommunistisk ideologi.

CIA-hjelp til Solidaritet
Kveldens Dok22 forteller hvordan Polen, en av de sovjetiske lydstatene i Øst-Europa, fikk støtte av den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA. CIA benyttet dekkorganisasjoner til å smugle inn trykkmateriell, datamaskiner og annet kontorutstyr som skulle hjelpe fagbevegelsen Solidaritet i opprøret mot Sovjet. Medlemmene av Solidaritet tok ofte store sjanser når de brukte dette utstyret, og mange av dem måtte holde seg skjult for det hemmelige politiets voktende øyne.

Våpenleveranser til Afghanistan
Den kalde krigen nådde et vendepunkt da Sovjetunionen julaften 1979 invaderte Afghanistan. For USAs president Jimmy Carter og etterretningsorganisasjonen CIA var Sovjets handlinger helt uakseptable, og CIA gav ordre om å handle på bred front. CIA tok også kontakt med den britiske etterretningsorganisasjonen M16, og i løpet av noen uker ble tonnevis med våpen og ammunisjon levert til den sovjetfiendtlige geriljaen i Afghanistan.

Dokumentaren viser blant annet hvordan beslutningen ble tatt om å levere den målsøkende luftvernsroboten Stinger til mujaheddin-geriljaen. Disse leveransene skulle bli avgjørende i kampen mot russerne.

Både USA og Storbritannia var ekstremt opptatt av å holde våpenleveransene hemmelige. Dersom det hadde vært gjort i all offentlighet, kunne en alvorlig konfrontasjon med russerne vanskelig ha vært unngått.

Politiske beslutninger
Ofte blir slike avgjørelser tatt uten innblanding fra statsoverhoder, som heller ikke kan tillegges ansvar. Kveldens dokumentar forteller imidlertid at dekkoperasjonene som ledet til kommunismens fall, var et resultat av direkte politiske beslutninger fra Det hvite hus og Downing Street nr. 10.

Britisk dokumentar fra BBC
Originaltittel: The Pen and The Sword
Pressekontakter:Hilde Ljøen, tlf. 23 04 72 36
Gunilla Gaarder,tlf. 23049364

Bilder
1. Kommunismens fall i Polen. (Foto: BBC)
2. Mujaheddin-geriljaen med den målsøkende roboten Stinger. (Foto: BBC)