Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 1. mai 2011 kl 09.30 Språkteigen

Stymper eller vispesnekker?

Niksepinne, vispesnekker, tølper og stymper. Atle Antonsen liker å trekke fram ordene du hadde glemt at du kunne. Og han sier dem gjerne veldig høyt. I Språkteigen forteller komikeren hvordan han jobber med språket.

Det lille ordet "rot" dekker ei hel side i det siste bindet av Norsk Ordbok 2014. Ordet er spesielt fordi det er konkret, samtidig som det brukes i en rekke uttrykk i overført betydning, forteller prosjektdirektør for ordboka, Åse Wetås.

Kan to mennesker være redde for livene sine? Sylfest Lomheim svarer på spørsmål fra Språkteigens lyttere.

Programleder er Randi Lillealtern.