Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 8. mars 2000 kl 19.30 Under kors og krone

Under kors og krone (ttv)

NRK1 onsdag 8. mars kl 19.30
Under kors og krone

Kirken som politisk redskap

Det har ikke alltid vært en selvfølge at Finnmark tilhører Norge. Faktisk har Kirken gjennom tidene spilt en viktig rolle for å gjøre denne landsdelen til en del av Norge.

Noen vil mene at Kirken altfor lett har latt seg bruke, og at flere av Kirkens mørkeste kapitler er skrevet nettopp i Finnmark.

Inntil 1826 var en viktig del av Finnmark et grenseløst fellesområde som både Norge og Russland gjorde krav på. Begge land brukte Kirken som redskap til å fremme sine politiske interesser.

Russerne drev klostermisjon stadig lengre vestover, mens Norge bygde kirker for å markere norsk territorium. Tradisjonen med å bruke Kirken som politisk redskap fortsatte også etter at striden med Russland var avgjort.

I kveldens dokumentar \"Under kors og krone\" får vi et nærmere innblikk i hvordan landets nordligste fylke ble norsk gjennom en politisk strid der Kirken stod mer sentralt enn mange hadde trodd.

NRK1 onsdag kl 19.30

Produsert av NRK Troms
Ved Inger-Gunn Sande

Pressekontakt Fjernsynets info.avd.: Sabine Hammari, tlf 23 04 99 18