Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 søndag 28. mars 1999 kl 20.30 Profil: Martin Heidegger (1889-1976)

Profil: Martin Heidegger (1889-1976) (t)

NRK2 søndag 28. mars kl 20.30
Profil: Martin Heidegger (1889- 1976)

En filosof til besvær

Den som tenker store tanker gjør ofte store feil, er mottoet for programmet om den tyske filosofen Martin Heidegger. Ingen filosof i dette århundret er så omstridt som ham. Han var en stor tenker, men brøt aldri med nazismen.
I dag er Heidegger æret og spottet, men få bestrider at hans verk \"Sein und Zeit\" (Væren og tid) fra 1927 markerer et skille i filosofien.
I samme år (1927) kom Hitlers \"Mein Kampf\".
Heidegger var påvirket av Søren Kierkegaard og eksistensfilosofien. Selv om Heidegger selv protesterte mot betegnelsen eksistensialist, ble han et av Europas førende navn innen eksistensfilosofien.

Nazi-filosof
Heideggers filosofi var helt på linje med Nietzsches, og rundt 1930 lot han seg fange av nazismens framvekst i Tyskland.
I 1933 ble han rektor ved Universitet i Freiburg, og fra nå av ble flørten med nasjonalsosialismen alvor. Heidegger meldte seg inn i partiet, og tok del i heksejakten på jødiske akademikere.
Selv om han etter hvert fjernet seg noe fra nazismen, fortsatte han å undervise ved universitetet under hele krigen.

Omstridt i dag
Over to tiår etter sin død er Heidegger fortsatt gjenstand for debatt blant moderne filosofer.
For Heidegger-tilhengere er han kanonisert som en av det tjuende århundres mest lysende og geniale hjerner. Motstanderne ser bare \"Trollmannen fra Messkirch\", en sjarlatan og fascist, som for alltid vil være forbundet med nazismen.

Tar ikke parti
Programmet tar ikke parti, men forteller fakta om Heideggers liv og karriere. Seerne kan selv gjøre seg opp sin mening.
Vi følger Heideggers filosofiske arbeid fra de første famlende skrittene via de tidlige stadiene i den fremgangsrike akademiske karrieren, og til hans katastrofale omgang med nazismen og oppbyggingen av \"Det tredje rike\".
Senere ble han tatt til nåde igjen av beundrere som Jean Paul Sartre og Jacques Derrida i etterkrigstiden.
Filmen inneholder også intervjuer med blant andre Hermann Heidegger, filosofens sønn og Georg Gadamer, en tidligere elev. I arkivopptak får vi se Martin Heidegger selv og Hannah Arendt, Heideggers jødiske elev og elskerinne i 1920-årene.
NRK2 søndag kl 20.30

Innkjøpt dokumentar (RM Associates)
Regi Jeff Morgan
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83