Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 fredag 22. desember 2006 kl 19.55 "Grevinnen og hovmesteren" - en fuktig historie

Historien om Grevinnen & hovmesteren


"Schkål, Miss Sophie!" Freddie Frinton og May Warden i sketsjen som bare erobrer flere og flere tv-seere over hele verden.
Hver eneste nyttårsaften sitter tv-seere klistret til tv-apparatene verden over for å se Europas mest sendte tv-program, "Grevinnen og hovmesteren". Her hjemme, i "annerledeslandet", er det ikke jul hvis ikke sketsjen dukker opp lille julaften.

Dokumentaren forteller sketsjens historie – i 2005 var det 40 år siden den ble produsert for fjernsyn - og vi blir kjent med skuespillerne og ikke minst fenomenet "Grevinnen og hovmesteren" med fokus på tv-seernes reaksjoner i 12 land. Som en kuriositet kan nevnes at sketsjen aldri er vist på tv i Storbritannia. Skuespillerne er totalt ukjente for britiske tv-seere, og i programmet får vi vite grunnen til dette.

Mye alkohol
"Grevinnen og hovmesteren", eller "Dinner for One", som originaltittelen lyder, ble produsert i 1963. Dokumentaren kan fortelle at sketsjen lå på is i seks år i Sverige på grunn av det store alkoholinntaket. I 1969 bestemte imidlertid den svenske underholdningssjefen i Sveriges Radio å sende "Grevinnan och Betjänten" uansett protester fra "nykteristene".

Programskaperne besøker også Norge for å føle julestemningen på pulsen lille julaften, og selvsagt blir vi kjent med skuespillerne.

Grevinnen, Miss Sophie, spilles av May Warden og hovmesteren, James, av Freddie Frinton. I programmet møter vi begge skuespillernes voksne barn, samt Freddie Frintons enke og May Wardens datter og hennes svigersønn. Det var faktisk May Wardens datter som begynte å spille sketsjen sammen med Freddie på teatrene, men etter to barnefødsler tok moren, May Warden, den "ekte" Miss Sophie, over rollen.

Snøballen rullet
Mannen som startet det hele, var en av Tysklands mest populære tv-personligheter, Peter Frankenfeld. Han så sketsjen en gang han var i Blackpool. Han overtalte Freddie og May til å dra til Tyskland, og så var snøballen i gang. I 1963 så den tidligere underholdningssjefen i sveitsisk tv, Max Ernst, tilfeldigvis sketsjen på tysk fjernsyn. Han bestemte seg med en gang for å lage en sveitsisk versjon med samme manuskript og skuespillere.

Vi møter Max Ernst i programmet. Han forteller at han øyeblikkelig så sketsjens store potensiale, og sendte den som Sveits’ bidrag til underholdningsfestivalen i Montreux. I dag blir den sveitsiske versjonen sendt i Sveits, Norge og Sverige, mens den tyske versjonen er solgt til over tjue land og har til og med vært vist flere ganger på tv i Zimbabwe.

Programmet er sendt tidligere.

Dansk produksjon, Metronome Productions A/S
Regi: Paul Anthony Sørensen
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83