Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 14. september 2008 kl 07.03 Sølvsuper

Trærne ble individer

Per Kjelstad (foto: NRK / Haakon Dirk Blaauw).
Per Kjelstad (foto: NRK / Haakon Dirk Blaauw).
Etter 40 år i lokalpolitikken har jeg sett en utvikling som jeg er usikker på hvordan jeg skal tolke. Da jeg startet, hadde jeg følelsen av at vi kunne påvirke, men nå synes jeg at det meste dreier seg om prat, sier Per Kjelstad.

Kanskje har det noe med alderen å gjøre, men jeg synes likevel det er et paradoks at vi i en tid der den teknologiske utvikling har gitt tettere kommunikasjon mellom mennesker, har avstanden mellom lokale og sentrale polikere økt!

Sølvsupergjesten Per Kjelstad (65) i Viksdalen i Gaular i Sunnfjord var 25 år gammal da han meldte seg inn på den politiske arena. Han er fremdeles medlem av kommunestyret i Gaular der han i 16 år har vært ordfører.

De åtte første årene representerte han Senterpartiet, mens diskusjonen om vern eller utbygging av Gaularvassdraget gjorde at han byttet parti til fordel for Samlingslista.

- Personlig var jeg den gangen for en moderat utbygging, forteller Kjelstad.

Reagerer irrasjonelt
Per Kjelstad (foto: NRK / Haakon Dirk Blaauw).
Per Kjelstad (foto: NRK / Haakon Dirk Blaauw).
Da Per Kjelstad som 25-åring gikk inn i politikken, var det bygdeutvikling han som politiker var mest opptatt av. Etter 40 års politisk fartstid har han følgende kommentar:

- Det blir jo fra tid til annet vist til at det i EU er demokratiske underskudd. Selv har jeg følelsen av at dette også er tilfelle her hos oss, sier Kjelstad med referanse til distriktsopprøret som han i år 2000 var en del av. Hensikten var at distriktene skulle kunne tale med èn røst, men det ble ikke noen suksess.

- Det var vanskelig å få gehør og interessen fra media var også svært laber!

I skogen på søndag
Landskapet omkring den snart 300 år gamle slektsgården i Viksdalen preges av skog, og Sølvsupergjesten har vært svært opptatt av skobruk og skogreising noe flere utmerkelser og diplomer også understreker. I en alder av 25 år ble han valgt til formann i Gaular Skogeigarlag.

- Vi var fire søsken hjemme og hver søndag tok far oss med ut i skogen. Etter hvert følte jeg at trærne ble individer og jeg kunne på en måte snakke med dem!

Du møter Per Kjelstad i samtale med Haakon Dirk Blaauw.

NRK P1 Sølvsuper - Søndag 14. september 2008 kl. 07:03.