Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 fredag 10. desember 2004 kl 12.25 Perspektiv: Møt årets nobelprisvinner Wangari Maathai

Fra Sofiepris til Nobelpris

Wangari Maathai, årets fredsprisvinner (Foto: Scanpix)
Wangari Maathai, årets fredsprisvinner (Foto: Scanpix)
Wangari Maathai, Afrikas mest frittalende miljøaktivist, demokratiforkjemper og kvinneaktivist, får årets Nobelpris. Jostein Gaarder beskrev henne slik før hun fikk Sofieprisen: "Wangari Maathai er inkarnasjonen av det Afrika som kjemper seg opp på beina etter mange års kolonialisme og slavehandel. Hun er inkarnasjonen av det demokratiske Afrika og det bærekraftige Afrika."

Før Nobelprisutdelingen i formiddag får fjernsynsseerne møte Wanagari Maathai. I sommer mottok hun Sofieprisen i Oslo. Da møtte NRKs Perspektiv-redaksjon Wangari Maathai, og hun fortalte hvorfor det er så viktig å plante trær i verden i dag, og hva hun og organisasjonen hun leder har oppnådd ved rett og slett å plante trær.

30 millioner trær
Wangari Maathai ble den første kvinnen i Øst-Afrika som tok en doktorgrad, men hun avsto fra en akademisk karriere for å arbeide sammen med kvinner for å redde store områder i Kenya fra å bli ørken. Hun dannet Grønnbeltebevegelsen i 1977, og plantet sju trær i Uhuruparken, Frihetsparken i Nairobi.

Wangari Maathai leder The Green Belt Movement, en bevegelse som har plantet 30 millioner trær. Det danner et grønt belte, en vegg mot forørkning og jorderosjon ved "the simple act of planting a tree", som hun sier. Hennes helhetssyn på utvikling har ført til at fattige på landsbygda og i byslum har lært å kjempe for menneskerettigheter, for miljøet og for demokrati. Grønnbeltebevegelsen har også fått avleggere i andre deler av Afrika og i Sør-Amerika.

Skarp debattant
Wangari Maathai er en skarp debattant og kritiker av Afrikas dårlige ledere og Vestens utnytting av den tredje verden. Hun ble tidlig politisk kontroversiell på grunn av sine synspunkter. Hun hevder at utviklingslandene må få tilgang til ny teknologi som ikke forurenser, og ikke sitte igjen med svarteper og bruke gårsdagens forurensende teknologi på morgendagens utfordringer.

Uttrykket "Den grønne revolusjon" har fått ny betydning gjennom Wangari Maathai og Grønnbeltebevegelsen. Bevegelsen er blitt modell både for utviklings- og utviklede lands politikk for å redde miljøet. I 2002 ble hun valgt inn i parlamentet med 98% av stemmene, og utnevnt til visemiljøminister i den nye regnbuekoalisjonen.

I tillegg til den norske Sofieprisen har Wangari Maathai mottatt bortimot tjue andre utmerkelser. I dag mottar hun Nobels fredspris i Oslo.

Egenprodusert fra Program Oslo, Perspektivredaksjonen
Programansvarlig: Kirsten Bråthen
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78