Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 15. januar 2013 kl 19.45 Ut i naturen: Til døden skiller oss ad

Evig din?


Hvilken er Norges mest monogame art? Vi kårer "det perfekte ekteskapet", der hann og hunn holder seg trofast til hverandre og knytter bånd som varer livet ut.

Det er svært få arter som har et slikt samliv, og mange av dem som synes å ha det, viser seg å ha svin på skogen ved nærmere undersøkelse.

- Det er noe tiltrekkende ved de artene som er mer trofaste enn vi er selv, sier programskaper Trond Berg. Som om de har lykkes bedre enn oss. For i vår verden er jo fortsatt den livslange trofaste kjærligheten et ideal. Dermed kan vi vel komme til å idyllisere monogamiet i naturen, som noe mer enn en effektiv forplantningsstrategi.

Det er et vell av samlivsformer naturen. Det finnes hunner som kloner seg selv og klarer seg uten hann. Det finnes hanner med harem av hunner. Det finnes seriemonogami med utskifting av partner. Det finnes hunner med flere hanner og det finnes voldtekt og utroskap. Men det finnes også trofaste, livslange samliv.

- Men selv om vi vet noe om mekanismene som får monogami til oppstå, betyr ikke det at vi vet så mye om hvordan det føles for de involverte. Vi vet at livslang kjærlighet oppleves som en bra ting for oss, og vi kan jo ikke utelukke at de føler noe lignende, sier Trond Berg.

Egenproduksjon, 2012.
Produksjonsleder: Bjørg Langeland, Bjorg.Langeland@nrk.no tlf 93496759
Programansvarlige: Trond Berg, Trond.berg@nrk.no tlf 95177298

Kontaktadresse for presse presse@nrk.no tlf 414 28 800
Tv-seere bes kontakte Publikumsservice tlf 815 65 900