Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 22. september 2002 kl 17.30 Offline

Medier og identitet

I dette siste programmet i serien
I dette siste programmet i serien "Offline" møter vi Harald Eia. (NRK-foto)
Smak og livsstil handler veldig mye om hvem vi vil være, og hvem vi vil høre sammen med. Eller kanskje aller helst – hvem vi ikke vil høre sammen med. Mediene er i så måte en av våre identitetsskapere. I dette siste programmet i serien ”Offline” snakker Harald Eia og prof. Jostein Gripsrud om medier og identitet på en både humoristisk og tankevekkende måte.

Mange samfunnsforskere er opptatt av våre smakspreferanser. Professor Jostein Gripsrud ved Universitetet i Bergen er en av disse. Han har blant annet forsket på den ”kulturelle uorden”, som hersker i dagens samfunn. Den viser seg ved at eksempelvis skillene mellom såkalt høy- og lavkultur etter hvert er blitt ganske utydelige. - Smak henger sammen med hele det apparat av fornemmelser vi har av hva som passer seg for oss. Det har med opplevelsen av hvem man selv er i forhold til andre. Dermed har det med identitet å gjøre, sier Gripsrud.

Varm ironi
Det har skjedd store forandringer i medielandskapet de siste 20 årene. I dette siste ”Offline”-programmet spør vi om for eksempel oppløsningen av NRK-monopolet var en kulturell frigjøring.

- Det var mye sinne mot NRK i min oppvekst, sier Harald Eia, sosiolog og tv-komiker. Han er en av dem, som med det han selv kaller ”varm ironi”, har beskrevet tilstanden før oppløsningen av monopolet i mange av ”Lille Lørdag”-sketsjene. Der beskrives en ”uskyldstilstand” der alle nordmenn ser på samme fjernsynskanal og alle har felles referanser. Og på tross av sinnet mot statskanalen er kanskje ”Lille Lørdag” en litt underlig kjærlighetserklæring til det som har gått tapt. – Det er jo unikt at alle over tretti vet hva finsk fjernsynsteater er, selv om de kanskje hater teater, sier Eia.

Verden og vi
For generasjonen som er oppvokst med Radio Luxembourg under dyna var oppløsningen av NRKs monopol på fjernsyns- og radiosendinger en befrielse. Deriblant for professor Gripsrud. Men han mener at til tross for globalisering er det nasjonale på ingen måte blitt borte fra vår mediehverdag. Undersøkelser viser blant annet at det ikke er mer utenriksdekning i europeiske aviser nå enn i 1960. Den nasjonale identiteten er fremdeles svært viktig for mange, og i programmet får vi se en rekke eksempler på fremhevelse av vår nasjonale identitet.

Om ”Offline”
”Offline” er en serie laget i forbindelse med et nettstudietilbud (MediaNett) i medievitenskap ved UiB, men programmenes intensjon er vel så mye at de skal være av interesse for vanlige tv-seere. Tanken er å få aktuelle mediespørsmål belyst på en slik måte at det engasjerer og appellerer til ettertanke. I alle programmene er det et møte mellom en medieviter og en ”praktiker”, bl.a. inviteres det til et uforglemmelig møte mellom professor Jostein Gripsrud, UiB, og Harald Eia i det fjerde og siste programmet.


Egenprodusert samfunnsvitenskapelig program
Kontaktpersoner: Rune Klevjer (manusforfatter/progr.leder) tlf: 90 63 03 60
May-Britt Skjelvik (prosjektleder UMS) tlf: 55 58 69 11
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 23047853 / 90775758

Bilde
I dette siste programmet i serien ”Offline” møter vi Harald Eia. (NRK-foto)