Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 28. januar 2003 kl 19.30 Ut i naturen: Magasin

Dykk i verdens største dypvannskorallrev

Programleder Kari Toft og forsker Jan Helge Fosså ved ROV’en (Romotely Operated Vehicle) (Foto: Arild Hagen, NRK)
Programleder Kari Toft og forsker Jan Helge Fosså ved ROV’en (Romotely Operated Vehicle) (Foto: Arild Hagen, NRK)
Vi forbinder gjerne korallrev med tropiske havområder, men overraskende nok er det også korallrev flere steder langs norskekysten. I motsetning til de tropiske korallrevene finnes disse bare på dypt vann, ofte på 300-400 meters dyp. Det er en skjult og hemmelighetsfull verden.

I denne magasin-utgaven av ”Ut i naturen” blir vi med Havforskningsinstituttets forskningsfartøy ”G.O. Sars” ut på tokt. Ved hjelp av en fjernstyrt undervannsfarkost, en ROV (Remotely Operated Vehicle), tar programleder Kari Toft og forsker Jan Helge Fosså oss med på en spennende reise ned i dypet.

Eggakanten
Nylig ble litt av en naturskatt oppdaget på Eggakanten utenfor Røst, nemlig verdens største kjente dypvannskorallrev. Denne revstrukturen er 35 kilometer lang, og opptil tre kilometer bred. Ved hjelp av en tredimensjonal animasjon av revet, bygd opp ved hjelp av moderne teknikk, blant annet data samlet inn med multistråle-ekkolodd, kan vi reise over revlandskapet og oppleve helheten i revstrukturen.

Biologisk mangfold
Mens tropiske korallrev bygges opp av mange forskjellige korallarter, er det først og fremst én enkelt korallart, nemlig steinkorallen Lophelia pertus, som bygger opp våre dypvannsrev. Det betyr imidlertid ikke at det er en fattig verden der nede i dypet. De store forgreinede revstrukturene, bygd opp gjennom lange tidsrom, huser et stort biologisk mangfold. Her finnes mengder av smådyr i de mange hulrommene i revstrukturen og større dyr som svamper og fisk.

Gode fiskeplasser
Med sin artsrikdom tiltrekker dypvannskorallene seg fisk, og er gode fiskeplasser. De enestående revstrukturene langs norskekysten er derfor utsatt for skader ved bunntråling. Dersom revstrukturene ødelegges, forsvinner også på sikt ressursgrunnlaget for fiske på disse stedene. Korallene må beskytte mot videre ødeleggelser på grunn av fiske eller annen undersjøisk virksomhet, som legging av rørledninger.

Egenprodusert naturmagasin fra Naturredaksjonen Faktaavdelingen NRK
Programleder Kari Toft
Prosjektleder Naturredaksjonen Harald Reitan
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83