Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 3. juni 2007 kl 17.30 Åpen himmel: Gudstjeneste fra Storetveit kirke i Bergen

Åpen himmel

Storetveit kirke (foto: Rigmor Nygård).
Storetveit kirke (foto: Rigmor Nygård).
Skaperverkets dag.
Fra Storetveit kirke i Bergen.


Inspirert av at det er verdens miljøverndag tirsdag 5. juni har sokneprest Bjarte Holme valgt skaperverkets hellighet som tema i Åpen himmel i dag.

Tekst: Salme 8, 4-10.

Sokneprest Bjarte Holme
Ruth Bakke, orgel
Koret Agape

Om kirken
Ole Landmark tegnet og restaurerte en rekke kirker på vestlandet, og Storetveit kirke er hovedverket blant disse. En høyreist kirke i ny-gotisk stil, med fuget gråstein og kleberstein i eksteriøret, og innvendige vegger i teglstein.

Bygningen er omhyggelig tilpasset terrenget og landskapet, og Landmark fikk Houens Fonds premie for kirken i 1932.

Om menigheten
I dag har Storetveit kirke en menighet på 5300 medlemmer og strekker seg etter å fremstå som en åpen kirke med lav terskel der alle skal føle seg hjemme. Menigheten satser mye på kultur og har eget kulturutvalg.

Mange kjente artister og komponister har gjestet kirken i tillegg til faste aktiviteter som barnegospelkor, klubb for psykisk utviklingsmemmede, speider, bibelgrupper, søndagsskole, eldretreff og ungdomsklubb.

Kilder: Mellomkrigstid og hjemmesiden til Klubbis.