Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 4. oktober 2009 kl 09.30 Språkteigen

Ja takk rektor, begge deler!

Meir enn kvar fjerde norske masterstudent får undervisning på engelsk. Universitetet i Oslo, det einaste norske universitetet utan eigen språkstrategi, tilbyr 491 emner og 40 masterprogram på engelsk.

Tek universitet og høgskular sitt språklege ansvar på alvor? Kan ein ta vare på det norske språket samstundes som ein strekkjer seg etter verda? Språkteigen møter prorektor Inga Bostad ved UiO og fyrsteamanuensis ved NHH, Marita Kristiansen.

Frode Grodås, Jan Åge Fjørtoft, Anne Holt og Bård Vegar Solhjell er alle blitt utskjelte som lingvistiske syndarar. Men er det fortent?

I dansketida blei det sett på som eit svik mot nasjonen, men kvifor hissar me oss framleis opp når nokon knotar? Else Berit Molde har skrive masteroppgåve om haldningar til knot.