Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 21. desember 2000 kl 19.30 Migrapolis

Migrapolis (t)

NRK2 torsdag 21. desember kl 19.30
Migrapolis

Økt innvandring - en god løsning?

Regjeringen åpner for økt innvandring neste år for å møte etterspørselen på arbeidsmarkedet. Beregninger fra NHO viser et behov for 45 000 nye innvandrere hvert år de neste ti årene hvis vi skal få nok arbeidskraft her i landet.

Men løser vi mangelen på arbeidskraft med økt innvandring? Er det sikkert at det er akkurat den arbeidskraften bedriftene vil ansette? Er vi innstilt på at den nye arbeidskraften er mennesker med behov for å ha familien rundt seg, og er vi forberedt på at de kommer til å bli værende her?

I Migrapolis blir det debatt om hva som skal til for at en slik politikk skal lykkes, og hvordan folk med ulikt ståsted ser for seg det norske samfunnet i framtida.

NRK2 torsdag kl 19.30

Egenprodusert flerkulturelt magasin
Prosjektleder Kjetil Saugestad
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 (inger.larsen@nrk.no)