Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 4. april 2004 kl 11.00 Høymesse på palmesøndag i Oslo Domkirke

Inntog på lidelsens vei

Oslo Domkirke (Foto:Gro Eia, NRK)
Oslo Domkirke (Foto:Gro Eia, NRK)
NRK har i år valgt Oslo Domkirke som sin ’påskekirke’, og hele fire av menighetens gudstjenester blir overført i løpet av høytiden. Det skjer palmesøndag, langfredag, påskenatt og 1. påskedag.

Vanligvis har NRK hatt tre gudstjenesteoverføringer i fjernsynet i påsken. I år får seerne i tillegg oppleve påskenattsmessen natt til 1. påskedag.

Hver enkelt gudstjeneste er dramaturgisk bygget opp for å gi oss en helhetlig opplevelse av innholdet i påskeevangeliet knyttet til de forskjellige dagene i påskeuken.

Palmesøndag
Den første gudstjenesten starter med prosesjon på palmesøndag. Hele menigheten får hver sitt palmeblad formet som et kors før de går inn i kirken, og de tar så i mot prosesjonen i en kirke pyntet med palmegrener.

Palmesøndag markerer også avslutningen på kirkens fasteaksjon med en utstilling i krypten som handler om vann og tørst (tema for fasteaksjonen).

"Inntog på lidelsens vei" er tema for domprost Olav Dag Hauges preken på palmesøndag. Ellers får vi møte sogneprest Karl Gervin, medlemmer av Oslo Domkor, ledet av domkantor Terje Kvam og Domkirkens guttekor, ledet av ass. domorganist Magne Harry Draagen. Domorganist Kåre Nordstoga spiller.

De andre dagene
Langfredag blir det pasjonsgudstjeneste der kapellan Elisabeth Thorsen preker. Temaet er "Det hellige kors".

Påsknattsmessen har temaet "På håpets terskel". Liturg er sogneprest Karl Gervin.

Biskop Gunnar Stålsett preker under høytidsgudstjenesten 1. påskdag. Temaet er "Der det er liv, er det håp".

Om opptakene
Det er et stort løft for NRK å rigge til tv-opptak i en så stor kirke som Oslo Domkirke. Dette ble prioritert i år fordi det er siste påske med Gunnar Stålsett som biskop i Oslo. Dessuten er det meget gode musikalske ressurser i Domkirken med blant andre Oslo Domkor.

Egenproduksjon
Prosjektleder Marion Klaseie
Pressekontakt Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53 / 907 75 758


LENKER
  • Hjemmeside