Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 10. juli 2008 kl 21.25 Norge slår gnister

Krig og gjenreising

Vi møter Bjarne Liverød, tidligere hvalfanger fra Sandefjord. Her sammen med Tor Segelcke fra Fabel og fakta filmfortelling. (Foto: Rita Karlsen, Fabel og fakta filmfortelling)
Vi møter Bjarne Liverød, tidligere hvalfanger fra Sandefjord. Her sammen med Tor Segelcke fra Fabel og fakta filmfortelling. (Foto: Rita Karlsen, Fabel og fakta filmfortelling)
2. verdenskrig fikk store følger for industrialiseringen av Norge. Ved krigens slutt begynte arbeidet med gjenreisingen av landet – "Hele folket i arbeid". Staten fikk en ledende rolle.

Norge hadde såvidt begynt industrialiseringen da krigen brøt ut. Etter krigen skjøt utviklingen fart. Staten førte an; noe det var bred enighet om lenge. Man skulle løfte i flokk, og det sentrale var å gjenreise landet.

Jernverk og aliminiumsproduksjon ble sentrale industrier, og høye fabrikkpiper et tegn på fremgang og velstand. Men også primærnæringene fikk en ny giv. En ny tidsalder hadde begynt.

Om serien
Norge har opplevd en formidabel velstandsøkning de siste hundre årene. Vi er blant verdens rikeste land, og fem ganger på rad har FN kåret Norge til verdens beste land å bo i. Hvordan har vi kommet dit, og hva har skjedd med samfunnet underveis?

Det er et voldsomt gap mellom den spede industrielle begynnelse for hundre år siden, og den eventyrlige velstanden Norge opplever nå. Mye av landets rikdom skyldes industrien, og Norge har hatt gründere, ingeniører og teknologer som ved hjelp av kløkt, pågangsmot og flaks har funnet måter å utnytte landets ressurser på. I løpet av fire episoder presenteres hovedpunktene i denne industrihistorien.

Serien tar utgangspunkt i de små fortellingene for å fortelle den store historien. Vi møter gründere, ingeniører, arbeidere og industrieiere. De forteller blant annet om hvordan Norsk Hydro oppstod, hva som skjedde med plastbilen Troll, hvorfor stressless'en er blitt en suksess og hvordan lille Norge kunne bygge verdens største, flyttbare konstruksjon.

Programmet er sendt tidligere.

Innkjøpt dokumentarserie fra Fabel og fakta filmfortelling (2005)
Kamera og regi: Rita Karlsen og Tor Segelcke
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf 23 04 78 53