Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 4. desember 2007 kl 19.30 Ut i naturen: Solgt og flådd

Når skog skifter eier

Det er gjerne når skogen skifter eier, at trærne faller. (Foto: NRK)
Det er gjerne når skogen skifter eier, at trærne faller. (Foto: NRK)
Å kjøpe skog kan være en god idé. Man låner penger, skaffer konsesjon og betjener lånet ved å hogge skogen. Når utgiftene til tømmerdriften er trukket fra, er det gjerne igjen en god slump som fortjeneste. Derfor er det gjerne ved eierskifte at trærne faller.

I den gamle skogen, der trærne har vokst seg store og naturen har fått gå sin gang, finner vi gjerne det rikeste livet. Her trives spetter og insekter og sjeldne lavarter. Jo lengre skogen har fått stå i fred, desto mer inneholder den av såkalt biologisk mangfold. Og hvis trærne får stå så lenge at de begynner å visne på rot, blir de hjem for utallige kryp.

Men det er de gamle trærne som er det mest attraktive tømmeret. Og en skogeiendom med mye gammel skog er verdifull. Den blir taksert til god pris og koster flesk å kjøpe. Den som skal kjøpe slik skog, må enten ha mye kapital eller en grei avtale med banken. Det vil si et lån.

Men når skogen er kjøpt, skal lånet betales tilbake. Det er ikke noe stort problem, for da er det bare å hogge skogen. Inntektene av tømmeret er som regel mer enn nok til å betjene lånet.

Når skog skifter eier, enten det skjer ved regulært salg eller ved at arvinger løser ut hverandre, er det dermed stor sannsynlighet for at den gamle skogen hogges. Ja, skatteregler gjør det direkte lønnsomt å hogge mye rett etter et eierskifte.

Det er ikke alle som mener at det er en bra ordning.

Program fra Naturredaksjonen, NRK Hordaland
Kontaktperson for programmet: Trond Berg, tlf. 95177298, trond.berg@nrk.no
Redaktør: Terje Dale, tlf: 91 53 24 30 terje.dale@nrk.no
Kontaktperson Marked og kommunikasjon: Inger Larsen , tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900 info@nrk.no