Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 22. juli 2007 kl 22.05 Salmer til alle tider

Salmer til alle tider

"Salmer til alle tider" denne uka har et stikkord som er så utrolig vakkert og meningsfullt - omsorg - et positivt ladet ord.

Omsorg handler om kjærlighet, trygghet og noen å stole på. Målfrid Vestvik synger Ingen er så trygg i fare skrevet av Lina Sandell. for forfatteren hørte omsorg og trygghet sammen, og det handler også om å være omsluttet.

Det er Anne Hilde og Arve Reigstad som leder an i salmen "Du omsluter meg". Å være omsluttet betyr omsorg og nærhet.

Så en sang der både teksten og melodien er skrevet av Leonard Gudmundsen - "Vær meg nær". Her er det Hilde Frivold og Trond Andersens Studiokor som synger.

Vi trenger alle nærhet og omsorg, - ikke minst når livet oppleves meningsløst og tungt. Da er det mange som har funnet trøst i denne salmen "Ikke en spurv til jorden". Den har Ingeborg Prytz Fougner skrevet teksten til, mens Ivar Skippervold har laget melodien. Og det er Frisk Luft som synger.

Vi tar også med Steinar Albrigtsen i sangen "Min gårsdag er forbi" skrevet av Kai og Torstein Kjäll.

En keltisk sang blir framført av Hilde Svela - "Velsignelse ved reisestart". Også her er omsorgen framtredende.

Tekstforfatteren Haldis Reigstads forfatterskap kan feire at det er 20 år siden hun debuterte. Det blir markert med ny CD der vi møter forfatteren. vi får høre henne med diktet "Hold ut mitt barn".

Og som vanlig avslutter Bodil Arnesen med "Velsigning" fra Missa Caritatis av Ragnar Bjerkrheim.

Salmer og sanger presentert av Helge Gudmundsen.

Søndag kl. 22:05 i NRK P1.