Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 13. februar kl 22.30 Status Norge: Eldreboomen

Et uverdig liv?


Olaf er helt klar i hodet, likevel har han bodd på avdeling for demente i fem år.

Det finnes få plasser på sykehjem for de som ikke er demente. I Norge er tanken at eldre skal bli boende hjemme så lenge som mulig, og de siste tiårene har vi bygget ned pleiehjemmene med flere tusen senger.

På flyttefot
Wenche har flyttet hele 13 ganger i løpet av et halvt år – blant annet fordi kommunen ikke har hatt ledig sykehjemsplass og fordi kommunen ønsker at hun skal bo hjemme.

En stor påkjenning for Wenche, men også for døtrene hennes: -At hun skulle bli behandlet på denne uverdige måten, det har vært kjempetøft, sier Kari Torkildsen Utkilen.

Garantert verdighet?
Fra 2011 ble en verdig alderdom en lovfestet rett, vi fikk den såkalte verdighetsgarantien.
-Det betyr at de blant annet skal ha et variert kosthold og en forsvarlig boform, sa daværende statsminister Jens Stoltenberg.

Men er denne garantien nok for å sikre en verdig alderdom? Hvorfor opplever likevel mange eldre at den siste delen av livet er uverdig?

Om serien
Babyboomen har blitt til eldreboomen. De store barnekullene som ble født etter andre verdenskrig, er blitt pensjonister – og i løpet av deres tid i arbeidslivet har Norge blitt ett av verdens rikeste land. Hva slags alderdom kan de vente seg? Vil det være nok hender og penger til å ta seg av dem?

I seks dokumentarer ser Status Norge på hvordan det er å bli gammel i Norge i dag – fra man går av med pensjon til livets siste pust.

Sendt tidligere.Norsk dokumentarserie i seks deler.
Produsert av NRK (2013)
Kontaktadresse for presse: presse@nrk.no, tlf 414 28 800
TV-seere kan henvende seg til Publikumsservice, tlf: 23 04 70 00