Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 7. september 2008 kl 09.30 Språkteigen

Svevende tegnspråkløfter fra Giske

Norsk tegnspråk skal bli anerkjent som et offisielt bruksspråk i Norge. Det forslår Kulturdepartementet i språkmeldinga som kom før sommerferien. Det er strålende, sier de døve, men de savner konkrete løfter om tiltak som skal gjøre hverdagen enklere for folk som ikke hører.

Hvis en person som er døv skal i teateret, for eksempel, må han sjøl skaffe tolk og informere teateret om at tolken kommer. Det burde fungere slik at den døve kunne ringe teateret og si "I kveld kommer jeg på teater", og så skulle teateret ordne med tolk, mener Norges Døveforbund.