Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 25. februar 2007 kl 17.30 Åpen himmel: En tro som bærer

Åpen himmel

Trondheim Frikirke (foto: NRK / Helge Helgheim).
Trondheim Frikirke (foto: NRK / Helge Helgheim).
En tro som bærer
Gudstjeneste fra Trondheim Frikrike

Hva betyr troen på Gud når kreften rammer?

Spørsmålet dirrer. Livets og dødens alvor kommer utrolig nært når vi møter to av Frikirkens medlemmer som begge har vært rammet av kreft. Det er to vidt forskjellige fortellinger vi får høre, selv om de står der sammen. En fortelling om sorger og gleder, om angst og trygghet.

Ellen Bjerkholt og Astrid Sakshaug (foto: NRK / Helge Helgheim).
Ellen Bjerkholt og Astrid Sakshaug (foto: NRK / Helge Helgheim).
Ellen Bjerkholt og Astrid Sakshaug har forskjellige utgangpunkt. Ellen Bjerkholt ble sendt hjem for å dø. Familie og venner omsluttet henne i forbønn. Så skjedde det. Etter en undersøkelse kunne man ikke finne igjen sykdommen. Noen kaller det helbredelse.

For Astrid Sakshaug er situasjonen uavklart. Siste prøve var fin, men for henne er livet meget skjørt. Felles for dem begge er at troen bærer uansett. Fortellingene deres bæres av en forunderlig trygghet.

Tema for gudstjenesten, "En tro som bærer", gjenspeiles også gjennom sangene som synges. For nettopp salmer og sanger er med på å sette ord på følelser og tanker når livet røyner på. Mange har fått hjelp i sangen og musikken. Det samme gjelder gudsordet.

Pastorene Thomas Bjerkholt og Bjørn Jellestad (foto: NRK / Helge Helgheim).
Pastorene Thomas Bjerkholt og Bjørn Jellestad (foto: NRK / Helge Helgheim).
Frikirken i Trondheim der Ellen og Astrid har funnet seg til rette, har opplevd en fin menighetsvekst. I dag har menigheten 510 medlemmer. I 2001 kunne de ta i bruk sitt nye kirkebygg.

En gammel verkstedhall på Moholt i Trondheim ble bygd om til en lys, trivelig og svært anvendelig kirke. Det er i dette miljøet pastorene Thomas Bjerkholt og Bjørn Jellestad har sin tjeneste i håp om at flere får oppleve en tro som bærer.

Kontaktpersoner:

NRK, Helge Gudmundsen, tel. 958 79 025
Trondheim Frikirke, tel. 73 91 12 40

NRK1 Fjernsynet: Søndag 25. februar kl. 17:30 og mandag 26. februar kl. 14:30 (reprise).