Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 lørdag 27. februar 2010 kl 14.30 Tsjernobyl på liv og død

Helter i Tsjernobyl

Soldater, gruvearbeidere og sivile var de egentlige heltene i Tjsernobyl. (Foto: Andana Films)
Soldater, gruvearbeidere og sivile var de egentlige heltene i Tjsernobyl. (Foto: Andana Films)
Innsatsen var veritabel, å redde stumpene av Tsjernobyl krevde en fenomenal anstrengelse gjennom syv lange måneder. Den franske dokumentaren sendes på dagen 12 år etter verdens verste ulykke i et atomkraftverk (25 – 26 april 1986).

Eksplosjonen i Tsjernobyls reaktor nr 4 er den største atomkatastrofen i den sivile kjernekraftutvinningens historie. Til å begynne med var sovjetiske myndigheter tause om ulykken og motsatte seg å hjelpe innbyggerne i den utsatte byen. De 30 000 beboerne befant seg i en svært risikofylt situasjon.

Alle midler
Men stilt overfor omfanget av katastrofen og risikoen for en eksplosjon nummer to som ville være av langt større styrke, innrømmet myndighetene at de sto overfor en formidabel trussel. Alle tilgjengelige midler ble nå satt inn for å avverge det verst mulige scenario.
I løpet av de neste syv månedene ble en halv million soldater, gruvearbeidere og sivile fra alle Sovjetunionens republikker sendt til Tsjernobyl for å hjelpe byen i den mest faretruende situasjon noen av dem hadde sett eller vært med i.

Hindre, stabilisere, trygge
Det gjaldt å hindre muligheten for ytterligere radioaktive eksplosjoner, stabilisere atomkraftverket og å trygge stedet for framtiden.

Den samlede innsats for å oppnå dette var veritabel, og ingen av de overlevende vil noensinne glemme den.

Programmet er sendt tidligere.

Fransk dokumentar (2006)
Originaltittel: The Battle of Chernobyl
Produsert av: Andana Films
Kontaktadresse for presse: Presse, tlf. 414 28 800
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900 info@nrk.no