Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 31. oktober 2002 kl 19.30 Schrödingers katt

6-åringer og delfiner i Katta

Hvordan skal vi best lære opp 6-åringer til å klare seg i trafikken? Og ødelegger hvalturismen praten hvalene imellom? Dette er noen av sakene du kan få med deg i kveldens sending.

Hvordan kan man lære opp 6-åringer i trafikksikkerhet på en best mulig måte? Unger som lærer trafikksikkerhet i ett og samme veikryss, kan ha problemer med å overføre denne kunnskapen til andre situasjoner. Programleder Gry Molvær skal vise oss nye læringsmodeller beregnet på unger som skal ut i trafikken.

Hvalturismen er en voksende næring. Hvordan påvirkes hvaler og delfiner av alle turistbåter som trenger seg inn på deres enemerker. Kan ikke samtalene dem imellom forstyrres av propellbråk og støy? Hvalturisme i Australia er utgangspunktet for denne reportasjen som i høyeste grad har likhetstrekk med Norge i disse Keiko-tider.

European Space Agency har et prosjekt som heter Integral og de har klart å fotografere et sort hull i vårt solsystem Melkeveien. Og det Schrödingers katt skal fortelle om er at det er brukt norskbygde instrumenter i Integral.

En del mennesker opplever ubehag i mange sosiale sammenhenger. Sosial angst kan slå ut når man skal håndhilse på fremmede, spise mat med kolleger og gå gjennom kontorlandskapet på vei til arbeidspulten. Men det finnes nye metoder for å mestre nettopp sosiale fobier.

Produsert av Program RIKS Trondheim
Programleder: Gry Molvær
Pressekontakt: Pressekontakt: Erik Bull, tlf. tlf. 73 88 16 61


LENKER
  • Hjemmeside