Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 28. august 2007 kl 19.30 Ut i naturen: Englar med skit på vengene

Vindturbiner til besvær

Ornitologen Espen Lie Dahl med havørn som vindturbinen har slått i hjel på Smøla (Foto: Per Jarle Heggdalsvik, NRK)
Ornitologen Espen Lie Dahl med havørn som vindturbinen har slått i hjel på Smøla (Foto: Per Jarle Heggdalsvik, NRK)
Som hvite engler skal vindturbinene hente grønn kraft ut av vinden. Nå øker skepsisen mot kraftselskapenes planer om flere tusen vindturbiner langs kysten. Skal uberørte kystområder legges ut til industriområder? Det er tid for ettertanke om det største naturinngrepet i Norges historie.

Havørn på Smøla takler ikke de nye installasjonene. Det første året har 68 vindturbiner drept flere havørner. I tillegg blir mange par presset ut av reirområdene sine. For akkurat her lå reirene tettest i hele verden. Store anlegg skal komme til sjøs der millioner av fugl trekker forbi vår og høst. Andre vil bygge vindmølle-industri der hubroen har sine beste områder.

Kystfolk mobiliserer
Kraftselskap og andre firmaer har søkt NVE om å få konsesjon på rundt 4000 vindturbiner i omtrent 120 anlegg fra Lindesnes til grensen mot Russland. Stadig nye søknader kommer til. Kommuner blir tilbudt millioner i kompensasjon for å frigi natur – en natur som til nå har fått være i fred for byggevirksomhet..

Uberørt natur
Andre land tjener millioner på økoturisme i uberørt natur. Turister kommer hit for å oppleve en natur vi er alene om å ha i Europa. Slike rike naturområder har vi forpliktet oss internasjonalt å ta vare på.

Det er stor uenighet i miljøorganisasjoner, i kommuner og fagmiljøer om vindturbiner er en uproblematisk grønn energikilde.

Programmet er sendt tidligere.

Produsert av Naturredaksjonen, Program riks, Bergen
Programansvarlige: Per Jarle Heggdalsvik, tlf: 95 74 59 19 / Magne Sleire, tlf: 90 18 64 20
Redaktør: Terje Dale, tlf: 91 53 24 30
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900 info@nrk.no