Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 11. august 2000 kl 20.10 Planetene: Bortenfor solen

Planetene: Bortenfor solen (ttv)


NRK2 fredag 11. august kl 20.10
Planetene (8:8): Bortenfor solen

Utforskning av andre solsystemer

Romforskernes store utfordring i framtiden er utforskningen av andre solsystemer. En dag vil vår livgivende stjerne, Solen, oppsluke og ødelegge planetene i vårt solsystem. Men bare innenfor Melkeveisystemet, som er vår lokale galakse, finnes flere millioner solsystemer på forskjellige utviklingstrinn. Hvorfor skulle det da ikke finnes liv også der?

Det siste programmet i serien om planetene fokuserer på nye solsystemer. NASA og ESA jobber hardt for å utvikle instrumenter som kan tre inn i atmosfæren til nye planeter med tanke på å finne liv der ute. Kanskje vil forskerne oppdage en annen jord som kretser rundt en annen sol?

Det var Michel Mayor som i 1995 oppdaget en planet som kretser rundt en annen stjerne, og siden er stadig flere slike planeter blitt oppdaget. Men ingen av dem passer til beskrivelsen av en levende planet. De er alle enten for store eller for varme.

Solen skapte vårt solsystem, men vil også oppsluke og ødelegge det. Men akkurat som solens fødsel var en lang og fascinerende prosess, vil vårt solsystem se mange forandringer før lyset slukkes.

Solen, som klassifiseres som en dvergstjerne, er kommet omtrent halvveis i sitt livsløp. Den vil lyse med samme styrke i ytterligere fem milliarder år. I sluttfasen vil den utvide seg til en rød kjempestjerne med omkring 100 ganger større radius enn den har nå, for deretter å skrumpe inn til en hvit dvergstjerne. Til slutt vil den slukne helt.

Om serien
BBCs fremragende tv-folk kjenner ingen grenser. I en storslått serie i åtte deler tar de oss med på en spektakulær og fascinerende romtur som strekker seg helt ut til de ytre delene av vårt solsystem - til verdener som nylig er blitt oppdaget i vår galakse.

\"Planetene\", som blant annet presenterer siste nytt innen romforskning, er den mest omfattende fjernsynsserien som noensinne er laget om verdensrommet. Over 1000 astronomer, ingeniører og astronauter har tatt del i det omfattende researcharbeidet som varte i to år.

NRK2 fredag kl 20.10.99
Tidligere sendt NRK1 10.1

Bilder
1. Jorden fotografert fra Apollo 17.

2. Eta Carinae er en av de tyngste stjernene i solsystemet. Omkring 1830-40 var den en av himmelens mest lyssterke stjerner. Bare Sirius var sterkere.

Dokumentarserie i åtte deler fra BBC
Norsk kommentar: Erik Tandberg
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123