Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 30. april 2000 kl 10.15 Gudstjeneste i Korskirken, Bergen

Gudstjeneste i Korskirken, Bergen


NRK1 søndag 30. april kl 10.15
Gudstjeneste i Korskirken, Bergen

Den ansiktsløse Natanael og Peter den stormunna

I dagens gudstjeneste fra Korskirken i Bergen er det biskopen i Bjørgvin, Olav Danbolt Hagesether (58) som forretter og taler.

I dagens tekst trekker biskopen den ansiktsløse Natanael fram i lyset. Leseren har kanskje knapt hørt navnet. Peter, den store derimot, har alle hørt om. Han forekommer i samme fortelling. Og Johannes den godhjerta, også. Tomas tvileren kjenner mange seg igjen i.

Men Natanael, den ansiktsløse, hva med ham? Han hadde ikke noe å skryte av. Temmelig anonym var han. Derfor er han nærmest blitt glemt. Likevel var han en av de tolv som ble plukket ut til å se noe større enn hva allmuen ellers var forunt.

- Siden gudstjenesten finner sted i et gudshus som også brukes som rom for varme og omsorg for mange av byens \"tapere\", passer det godt å trekke fram den ansiktsløse Natanael, nettopp her, sier biskop Olav Danbolt Hagesether.

Gudstjenestene sendes fra Korskirken i Bergen sentrum, et sted Bergen Bymisjon bruker som Åpen Kirke for alle som trenger å bli sett.

- Jeg er inderlig glad over at kirken nå synes å glede seg mer over den famlende tro, uten fasit og fullendt bekjennelse, enn som før å støte bort mennesker som ikke er helt framme i sin gudstro, sier biskop Hagesether.

NRK1 søndag kl 10.15

Bilde
Biskop Olav Danbolt Hagesether.

Egenprodusert gudstjeneste fra Bergen
Pressekontakt: Anna- Marie Normann, tlf. 23 04 78 53