Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 25. januar 2009 kl 11.03 Gudstjeneste fra Horten kirke, Vestfold

Horten kirke, Vestfold

Harald Bryne (foto: NRK / Helge Helgheim).
Harald Bryne (foto: NRK / Helge Helgheim).
Gudstjeneste fra Horten kirke, Vestfold.
3. s. e Kr. åp.: Matt. 8, 5-13.

Prekenen er ved prost Harald Bryne, og liturg ere vikarprest Bente Hellstrøm Nyseth. Kantor er Åse Igland Berg, og tekstleser er Reidar Menes.

Salmene er fra Norsk salmebok på numrene 103 (S-97), 415, 905, 97 og 375. Det er salmene Når jord og himmel møtes her, Du Far og herre, du som rår, Det er godt å være stille, Jesus från Nasaret og Vi stemmer i en frydesang.

Åse Igland Berg (foto: NRK / Helge Helgheim).
Åse Igland Berg (foto: NRK / Helge Helgheim).
Horten menighets prosjektkor deltar - med Åse Igland Berg som dirigent og med Astrid Bjaanes ved orgelet.

Solist på fløyte er Inger Johanne Berg. Ellers deltar konfirmantene Mina Aronsen, Eirik R. Larsen, Aurora Forberg Refstie, Kristine Rokke, Andreas Rasch Wegger og Ole Greger Aas-Haug.

Om kirken
Horten kirke, også kalt Garnisonskirken, er en steinkirke på Karljohansvern, vis-a-vis "Vervensporten" - Horten Industripark - i Horten i Vestfold.

Kirken er tegnet av arkitekt Christian Henrik Grosch, og stod ferdig bygd i 1856. Under siste krig ble Marinens Hovedverft, som da var okkupert av tyskerne, fullstendig utbombet.

Det ble først sluppet ned markeringslys rundt vertfsområdet og en annen farge rundt kirken. Bombingen ble deretter utført med det som vel må regnes som datidens "kirurgiske presisjon", da kirken ble så å si urørt, mens verftet ble lagt i grus. En stor stein traff dog kirken under bombingen, den ligger fortsatt oppå bjelkene høyt over salen.

I 1853 startet byggingen av Garnisonskirken. Tegningene var levert av en av landets mest anerkjente arkitekter, den danskfødte Christian Heinrich Grosch. Hele 79 norske kirker er oppført etter hans tegninger, de fleste av dem i tre og med stor variasjon. Siste halvdel av 1800-tallet ble den største kirkebyggingsperioden i Norge siden Middelalderen.

Garnisonskirken er en nygotisk langkirke i upusset rød tegl. Dette er en av de første av det slag i landet. Det er ikke påvist noe direkte forbilde. Kirken på Karljohansvern må kunne kalles et særdeles vellykket eksempel på nygotikken. Den er også en av dem som er best bevart i sin originale stil. Det må være fordelene ved at det er gjort så lite med den gjennom årene!

Fra flere kilder.