Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 7. august 2007 kl 19.30 Ut i naturen: Dei som lever av havet

Livet på Gåsvær

Årsaken til at sauen kan klare seg på de små holmene, er direkte knyttet til den hekkende sjøfuglbestanden (Foto: Per Nikolai Haukeland)
Årsaken til at sauen kan klare seg på de små holmene, er direkte knyttet til den hekkende sjøfuglbestanden (Foto: Per Nikolai Haukeland)
Livet på Gåsvær har sitt livsgrunnlag i naturen. Kommer denne ut av balanse, vil dette også påvirke menneskene som er en del av dette store samspillet. Ekteparet Anne Marie Gåsvær Færøy og Tom Færøy merker dette hver dag.

I tidligere tider var sjøfugl en viktig attåtnæring for folk på Gåsvær. I sesongen var det stor aktivitet med sanking av egg og dun fra ærfugl. Sjøfugl ga også viktig næring til gresset på holmene, slik at sauene kunne klare seg på små områder. I dag driver Anne Marie fortsatt med sau på Gåsvær, og i tillegg driver hun med turisme på gårdsbruket. Sammen med mannen sin, som er kystfisker, har hun satset mye på denne næringen.

Tobis
Tobis er en liten åleformet fiskeart, og er den viktigste arten for fisk og fugl i Nordsjøen. Industritrålerne har tatt ut store mengder av denne fisken til fiskeindustrien. Fiskemel og olje er viktige protein- og fettkilder for fiskeoppdrettsnæringen. Forskerne mener at bestanden av tobis er kraftig overfisket, og at det blant annet har vært fisket alt for mye yngel og ungfisk. I tillegg til klimaendringer er dette sannsynligvis grunnen til at sjøfugl ikke finner mat.

Måker og terner som for ikke lenge siden var vanlig på alle holmer og skjær, er mange steder helt borte. Sjøfugltellinger som går helt tilbake til 1950-tallet, viser en kraftig tilbakegang. Arter som alke, lundefugl og lomvi er nesten helt forsvunnet.

Programskaperen
Tidligere har Helge Haukeland produsert dokumentarfilmen "Livet på Lio – historien om ein liten gard på Vestlandet", om kulturlandskapets rolle i det moderne og effektive samfunnet. Helge Haukeland er vinner av blant annet Pandaprisen/Wildscreen 2000, naturfilmkonkurransen som arrangeres av BBC / Discovery og United Wildlife, for filmen "Sigfrid og Ragnar og dei sju havstrauman".

Programmet er sendt tidligere.

Filmen er et samarbeidsprosjekt med NRK, og produsert med støtte fra Vestnorsk Filmsenter

Innkjøpt dokumentar fra Naturredaksjonen, Program riks, Hordaland (2005)
Programansvarlig: Helge Haukeland, Hybris Film Vertigo AS, tlf: 41 24 56 44
Manus: Per Nikolai Haukeland og Karine Huseby
Redaktør: Terje Dale, tlf: 91 53 24 30 terje.dale@nrk.no
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78
Tv-seere bes kontakte NRKs Publikumsservice, tlf 815 65 900
info@nrk.no