Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 mandag 4. februar 2008 kl 18.40 Barnetimen for de minste

"Ønskejenta" (1:2)

av Bodil Vidnes-Kopperud.

Mamma og Nora har det fint!
Men slik var det ikke alltid.
En gang visste de ikke om
hverandre engang. Mamma
ønsket seg veldig et barn,
men så hadde hun ikke en
pappa til barnet. Nora hadde
verken en mamma eller en
pappa. Det beste Nora vet er
å høre historien om hvordan
mamma fant henne.