Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 9. september 2007 kl 11.03 Gudstjeneste fra Bakke kirke, Vest-Agder

Radiogudstjenesten

Olav Skjevesland (foto: NRK / Geir Ingar Egeland).
Olav Skjevesland (foto: NRK / Geir Ingar Egeland).
Gudstjeneste fra Bakke kirke, Vest-Agder.
15. s. e. pinse: 1. Tess. 5, 15-24.
Biskop Olav Skjevesland.
Prost Svein Fink og sokneprest Arve Martinsen.

Kantor Solvor Kvåle Konstali.
Norsk salmebok: 234 (S-97). 529. (-). 88 (S-97). 299.

Flekkefjord menighetskor - dir. Geir Kalleberg.
Koret Evodia - dir. Solvor Kvåle Konstali.

Gudstjenesten markerer at Bakke kirke er 250 år gammel.

Salmene i gudstjenesten er:
Dette er dagen som Herren har gjort, Om alle mine lemmer, Stor er din trofasthet, Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang og Nå la oss takke Gud.

Koret Evodia synger "Stor er din trofasthet" og "Gled deg i Herren".

Hør gudstjenesten fra Bakke kirke 9. september.

Om kirken
Bakke kirke er en korskirke - bygd i tre i i 1670. Den har senere fått flere påbygg, bl. a. ett i 1757, og det siste gjør at menigheten markerer et 250-årsjubileum i år, og det er dette vi blir med på i radiogudstjenesten denne gang.

Altertavlen består av et kors og utskåret gullstjerne. Også prekestolen er rikt dekorert - med fire felter med hver av de fire evangelistene.

Kirken har to klokker - henhodsvis fra 1766 og 1802. På den første står innskriften på latin "Soli Deo Gloria". På den andre står "Gud alene æren".

Altersølv med egen historie
Etter sagnet skal altersølvet i Bakke kirke komme fra en "hyrmann" som druknet. "Hyrmannen" var en av flere utenlandske hirdmenn som rømte til Norge fordi de var blitt fredløse. Denne hadde sølvspenne og tungt sølvbelte. Broren hans gav sølvet til kirken fordi folk i menigheten soknet etter den døde og fikk ham opp.

Opplysningene i denne artikkelen er hentet fra Norsk Kirkeleksikon.


LENKER
  • Hør gudstjenesten fra Bakke kirke 9. september.