Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 24. september 2004 kl 20.35 Ingen hindring, eller ...?

Funksjonshemmedes situasjon

Situasjonen for funksjonshemmede i Norge er ikke så bra som vi liker å tro. FNs standardregler blir ikke alltid overholdt. Funksjonshemmede blir diskriminert til tross for tiltak for å bryte ned barrierene. Dette er nylig slått fast i offentlige dokumenter. Stortingsbehandlingen våren 2004 resulterte i vedtak om nye utredninger.

- Men vi trenger ikke fagre ord og utredninger. Vi trenger en lov som sier at man ikke skal diskriminere funksjonshemmede, sier leder Arnt Holte i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon.

Amerikansk lov
Det er et tankekors at et folk som er så opptatt av menneskerettigheter i andre land, ikke har kommet lenger i eget land på dette området, hevdes det i programmet. Mange funksjonshemmede opplever omgivelsene som ekskluderende.

I USA vedtok man i 1990 en egen lov som sier at det er forbudt å diskriminere funksjonshemmede. Loven gjelder både for offentlige myndigheter og private. – Med denne loven har vi fått flere "med" i samfunnet, sier Lex Frieden, Chairperson, National Council of Disability. – Det handler om å være menneske, om evnen til å fungere, og om selvrespekt, sier han.

Universell design
Men bildet i Norge er ikke helsvart. I programmet møter vi fagsjef Vibeke Melstrøm som ble delvis lam etter en bilulykke. Takket være sine personlige assistenter mestrer hun hverdagen – med jobb og bil, hus og hage. Programmet tar også for seg begrepet "universell design", som er oppstått i USA og har skapt en ny måte å tenke på i forbindelse med utforming av produkter og omgivelser.

Vi får se eksempler der kreativitet og samarbeid på tvers av faggrenser har gitt resultater. Byen Kristiansand har hentet inspirasjon blant annet fra Barcelona og Danmark, og fått flere priser for tilgjengelighet i vid forstand. Høgskolen i Agder er en av de best tilrettelagte i landet. Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek er et stjerneeksempel på hvordan det skal gjøres.

Kommentarene blir lest av Christian Borch.

Norsk dokumentar (2004)
Produsert av NRK Aktivum AS i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet
Regi: Per Jordal
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78