Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 2. juni 1999 kl 19.35 Helse-Refleks

Helse Refleks

NRK1 onsdag 2. juni kl 19.35
Helse-Refleks

Pasienter føler seg lurt

En gruppe alvorlig syke hjertepasienter ble for fire år siden plukket ut til et medisinsk forsøk der behandlingen var en hjertelaser-operasjon. Halvparten fikk behandling og resten var en kontrollgruppe. Kontrollgruppa føler seg i dag lurt.
Mange av de hjertepasientene som fikk den aktuelle hjertelaser-operasjonen er blitt friske og smertefrie. Kontrollgruppen er like syke som før eller sykere. Disse ble også lovet behandling. Men tiden går og intet skjer.
Er det etisk holdbart å behandle pasienter slik? blir et av de sentrale spørsmålene i Helse-Refleks i kveld.

Sex og gutter
Gutter i tenårene er den gruppen i befolkningen som bruker helsetjenestene minst. Dermed får de også minst informasjon om hva som skal til for å unngå sykdommer. I en bydel i Oslo er det satt igang et forsøk med en egen helsestasjon for gutter. Helse-Refleks har besøkt helsestasjonen og snakket med noen tenåringsgutter om hva de vet om sex, graviditet og sykdommer.

Døvstumme mister hjelperne
De døvstumme i Trøndelag er i ferd med å miste de konsulentene som hjelper dem med å få informasjon fra det offentlige. Det gjelder utfylling av skjemaer og søknader og råd om hvordan de skal finne frem i rettighetsjungelen. Årsaken er en omorganisering av hjelpetilbudet for døvstumme i hele Norge. Hva skal de nå gjøre?

NRK1 onsdag kl. 19.35

Faktaprogram
Pressekontakt Fjernsynets informasjonsavdeling: Anne Bekkevold, 23 04 89 56
Programleder: Helene Sandvig
Prosjektleder: Elisabet Grøndahl