Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 onsdag 31. mars 2010 kl 22.25 Kaldt kappløp

Omstridte grenser

I det siste programmet i serien
I det siste programmet i serien "Kaldt kappløp" møter vi folk som tilhører stammen i "Bjørnefjell", et område nord i Russland.(Foto: Pål Bugge Hagenrud)
Det siste programmet i serien forteller at grensene i Arktis er omstridt og ikke endelig fastsatt, til tross for at de er definert etter internasjonale kriterier.

Zoia Vylka Ravna tilhører den nenetsiske urbefolkningen, men har lenge oppholdt seg utenfor den russiske tundra. Hun er på vei tilbake til området hun kommer fra, helt nord i Russland. Der blir hun vitne til at de gamle beitemarkene er invadert av en ny næring. I likhet med mange andre urbefolkningsprupper rundt polbasenget føler hun seg ranet og glemt.

Vil landene i nord forholde seg til det internasjonale regelverket så lenge det foregår en desperat jakt på energikilder? Vil man kunne dele området uten militære konflikter – og vil en utnyttelse av naturressursene kunne skje fredelig?

I siste episode av serien "Kaldt kappløp "står vi ved en viktig og farlig korsvei i vår leting etter mer olje og gass. For selv om nye energikilder tas i bruk, vil verden i mange tiår være avhengig av petroleumsvirksomheten.

Taperne
På tross av mange tokt er Nordpolen fortsatt et ukjent hav. Landene rundt polbassenget har bare herredømme ut til 200 nautiske mil. Den gjenværende delen av Nordpolen administreres av FN. Kappløpet om olje og gassfunn i polhavet gjorde det derfor enda viktigere for de fem arktiske landene, USA, Russland, Canada, Norge og Danmark for å sikre seg mer av polbassenget. Alle landene kjemper derfor intenst om tildels overlappende grensekrav. Disse grensekravene strekker seg til yttergrensen av kontinentalsokkelen, som er den grunne havbunnen utenfor landenes kyster. Hvis det nye kappløpet ender i rovdrift og store konflikter, kan urbefolkningen bli de første og største tapere!

Om serien
Den norske serien i fire deler, "Kaldt kappløp", viser at global mangel på olje og gass, mat og andre ressurser gjør Arktis til et av de viktigste og mest eksplosive områdene på kloden.

Serien undersøker nærmere de mange og ulmende konflikter rundt en stadig varmere Nordpol. Flere advarer nå mot det akselererende politiske, teknologiske og militære kappløpet. De frykter Arktis vil bli en ny slagmark.

Serien inneholder også en rekke nyheter fra den kalde krigens arkiver, og avslører hvor kalde en rekke av konfliktene mellom landene har vært - og tildels fortsatt er. Den nye ishavsimperialismen og konfliktlinjene følger i påfallende grad gamle mønstre og fronter. Det viser også hvilke enorme og uavklarte grensespørsmål området har, både når det gjelder rettighetene til de rike gassforekomstene og hvem som styrer hvilke land- og havområder.


Norsk dokumentarserie fra 2008
Produksjon: Nordisk Film A/S
Prosjektleder i NRK: Morten Møller Warmedal, 23 04 89 44/ 90164642
Kontaktadresse for presse: presse@nrk.no , tlf 414 28 800
TV-seere bes kontakte: Publikumsservice, tlf 815 65 900