Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 14. september 2008 kl 17.30 Åpen himmel: Samisk gudstjeneste

Samiske generasjoner møtes

Samisk tun i Karasjok (foto: NRK / Bengt Roger Kåven).
Samisk tun i Karasjok (foto: NRK / Bengt Roger Kåven).
Generasjonene kommer sammen i Karasjok. På denne måten kan de eldre lære bort gamle tradisjoner til de unge, slik at tradisjonene ikke blir glemt.

I Flere år har omsorgstjenesten i Karasjok hatt et samarbeid med bl. a. barne- og ungdomskolen.

Karl Yngve Bergkåsa ((foro: NRK / Trine Boine Stødle.
Karl Yngve Bergkåsa ((foro: NRK / Trine Boine Stødle.
Samarbeidet er en måte å få generasjoner til å møtes naturlig, og der de eldre kan få være en ressurs i å overføre kultur til nye generasjoner.

Samtidig vil dette naturlig føre til en bedret bevissthet om den eldres hverdag og spesielt om sykdommen demens.

De jobber sammen med bl. a. potetsetting, tradisjonell matlaging, håndarbeid osv.

Samisk tun i Karasjok (foto: NRK / Bengt Roger Kåven).
Samisk tun i Karasjok (foto: NRK / Bengt Roger Kåven).
Og en dag i uka kommer en skoleklasse til omsorgsboligen og deltar på andakt sammen med de eldre. De synger salmer på den gamle måten.

Tunet der gudstjenesten skal være, ble laget som en mulig kilde til trøst og inspirasjon for den eldre og demente pasienten i å finne noe som han kan kjenne seg igjen i og som arena for tidligere kjente aktiviteter.

Det kan være med på å berge restfunksjoner hos de eldre. Det gir mulighet for samarbeid med andre.

Karasjok menighet (foto: NRK / Sara Simonsdatter).
Karasjok menighet (foto: NRK / Sara Simonsdatter).
Tunet kan også brukes som ledd i utredning av demens.

Derfor ble valget i år å holde utendørs gudstjeneste i tunet utenfor omsorgsboligen sammen med de unge og de eldre.

Karl Yngve Bergkåsa (foto: NRK / Sara Simonsdatter).
Karl Yngve Bergkåsa (foto: NRK / Sara Simonsdatter).
Gudstjenesten er ved sogneprest Karl Yngve Bergkåsa.

Ved denne gudstjenesten vil det bli lagt mest vekt på nattverden. Preken er ved diakon Leif Petter Grønmo.

NRK1 14. september kl. 17:30.