Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 22. mai 2003 kl 17.15 Perspektiv: Havets voktere

Kystvakten – 26 år

Kystvaktens sjef, flaggkommandør Arild I. Skram og forsvarsminister Kristin Krohn Devold (Foto: Sjøforsvaret)
Kystvaktens sjef, flaggkommandør Arild I. Skram og forsvarsminister Kristin Krohn Devold (Foto: Sjøforsvaret)
Første april i år fylte Kystvakten 26 år, men Kystvaktens historie strekker seg egentlig helt tilbake til året 1907, da det Sjømilitære Fiskerioppsyn ble opprettet. Det meste av filmmaterialet vi får se i ettermiddag er hentet fra programmet "Havets voktere", som ble laget av Jan P. Jansen i 1993. I nyere opptak møter vi forsvarsminister Kristin Krohn Devold og Kystvaktens sjef, flaggkommandør Arild I. Skram.

"Havets voktere" gir en grundig innføring i Kystvaktens oppgaver i de store og viktige fiskeområdene i nord, blant annet i Barentshavet. Vi følger livet om bord i et kystvaktfartøy, vi er med på fiskeriinspektørenes besøk om bord i fremmede trålere og vi besøker de som arbeider på Hopen, den lille øya øst for Spitsbergen. Daværende fiskeriminister, Jan T. Olsen, understreker i intervju at de oppgaver Kystvakten utfører, er ytterst viktige for våre fiskeriers framtid, og for å bevare den økologiske balansen i havet.

I 2002 overtok Kystvakten det nye, moderne fartøyet "KV Svalbard". Gjennom sin allsidighet – båten har blant annet isbryterkapasitet – fremstår dette nye fartøyet som et kjærkomment bidrag til Kystvakten. At man fra Kystvaktens side er fornøyd med "KV Svalbard", er både forsvarsminister Kristin Krohn Devold og Kystvaktens sjef, Arild I. Skram, enig i. I samtalen med forsvarsministeren og Kystvaktens sjef går det klart fram at Kystvaktens tilstedeværelse i våre havområder i nord har en viktig, preventiv funksjon.

Men det er ikke bare fiskerireglementer og lover som er Kystvaktens oppgaver. I 1999 falt en hund utfor en snøskavl på Bjørnøya, der den ble stående i fire døgn, uten at noen klarte å redde den. Men Kystvakten kom til hjelp, og hunden Møkster ble reddet av et av helikoptrene fra kystvaktskipet "Nordkapp". Gleden var stor både hos hunden Møkster og dens eiere på Bjørnøya.

Egenprodusert faktaprogram
Programansvarlig Asbjørn Taraldsen
Prosjektleder Sissel Helle Birkelund
Pressekontakt Inger Larsen, tlf. 23 04 74 83