Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 25. august 1999 kl 21.10 Folkemøte i Oslo

Folkemøte i Oslo


NRK1 onsdag 25. august kl 21.10
Folkemøte i Oslo

Hva vil vi og hva vil innvandrerne?

Integrering av innvandrerne er temaet i kveldens folkemøte med Terje Svabø, som denne gangen går fra Norsk Form i Oslo. Spørsmålet programlederen stiller dreier seg om forskjellen på det innvandrere og nordmenn tenker og vil om integrering.
Når det er snakk om innvandrere og integrering er selvfølgelig Frps partileder, Carl I. Hagen i debattpanelet, og den siste tiden har vært relativt turbulent og stormfull for både lederen og hans partifeller.
Allerede før valgkampen var i gang var innvandringspolitikk sommerens mest omstridte tema. En diskusjon som hovedsaklig har holdt seg for eller imot enkelte Frp-politikere.
Også statsminister Kjell Magne Bondevik har stilt spørsmålstegn med Fremskrittspartiets holdninger mot innvandrere.
Men hva vil de andre partiene med sin politikk? Vil vi ha full integrasjon av innvandrere?
I kveldens andre folkemøte spør Terje Svabø hva som skiller de ulike partiene fra hverandre i innvandringspolitikken. Hvordan kan det skje at andre generasjons innvandrere går ut av grunnskolen uten tilfredsstillende kunnskaper i norsk? Hvorfor må godt kvalifiserte innvandrere ha store oppslag i pressen før de får tilbud om jobb, selv i det offentlige?
Vi må stille krav. Det er opp til den enkelte kommune selv å tilrettelegge for innvandrerne, både når det gjelder bolig, arbeid og skole. Skal vi stille krav til innvandrerne om å tilpasse seg det norske samfunn - i så fall hvilke? Og hvilke krav skal stilles til stat og kommune om å gi innvandrerne et tilbud om tilpasning?
I tillegg til Hagen kommer Per Kristian Foss, stortingsreprresentant fra H, Odd Einar Dørum, var nye justisminister fra V, Jens Stoltenberg, nestleder i Ap, Odd Anders With, nestleder i KrF og Erik Solheim, stortingsrepresentant fra SV for å diskutere temaet.
Dette blir en debatt mellom rutinerte herremenn med mange forskjellige meninger og standpunkt om innvandringspolitikk, og det hele skal loses vel i havn av Terje Svabø.

Om programmet
Som en del av dekningen av kommune- og fylkestingsvalget arrangerer NRK som vanlig direktesendt partidebatt med publikum til stede. Partiene er ved årets valg relativt enig om hva som er viktig å satse på, og det dreier seg i hovedsak om skole, integrering og fraflytting. Disse temaene får derfor førsteprioritet under de tre første folkemøtene, mens det siste møtet oppsummerer valgkampen og de politiske sakene i sin helhet.

NRK1 onsdag kl 21.10

Bilder(via Scanpix/Internett)
Terje Svabø leder som vanlig kveldens folkemøte og debatten fra Norsk Form i Oslo.

Egenprodusert valgsending fra Nyhetsdivisjonen
Programleder: Terje Svabø
Pressekontakt Fjernsynets informasjonsavdeling: Sabine Hammari, tlf 23 04 99 18